piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Czerwcowa emisja Kruka trafiła na Catalyst

msd | 17 września 2019
Windykacyjna spółka wprowadziła do obrotu uplasowane w niepublicznej ofercie sześcioletnie papiery o wartości 50 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Warunki debiutujących obligacji serii AH1 nie różnią się od tych, które ustalono dla wypuszczonych trzy miesiące wcześniej papierów serii AE4 na 115 mln zł. Jest to więc dług niezabezpieczony, który Kruk będzie mógł przedterminowo spłacić, ale najwcześniej po trzech latach od emisji. Ponadto w warunkach emisji zapisano możliwość podniesienia marży z 4 do 4,5 pkt proc., jeśli relacja długu netto windykacyjnej grupy przekroczy 2,2x jej kapitałów własnych. 

Wskaźnik zadłużenia powyżej 3,0x oznaczałby z kolei naruszenie warunków emisji, podobnie jak na przykład wzrost relacji długu netto do EBITDA gotówkowej powyżej 4,0x.

Uplasowane w czerwcu papiery KRU0625 o wartości 50 mln zł trafiły do pięciu inwestorów.

Na koniec I półrocza obligacje znaleźć można było w jednym funduszu Franklina Templetona i dwóch funduszach zarządzanych przez Pekao TFI. Łączna wartość tych pozycji to jednak 2,2 mln zł (4,4 proc. emisji), wynika z najnowszych danych Obligacje.pl, dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

Sama emisja początkowo miała być warta 35 mln zł, lecz Kruk zdecydował się na jej podniesienie o dodatkowe 15 mln zł.

We wtorek do południa nie handlowano debiutującymi papierami KRU0625. W najlepszych ofertach kupna/sprzedaży są zaś one kwotowane na 100,55/101,5 proc. nominału.

Na Catalyst znajduje się też 20 starszych emisji Kruka. Najdłuższe z nich, wygasające w latach 2023-2025, notowane są z rentownościami między 5 a 5,4 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje