piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Default GetBacku - aktualizacja

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 19 kwietnia 2018
Spółka nie wykupiła obligacji na 5,5 mln zł, wynika z komunikatu opublikowanego przez Quercus TFI. Wymagalność pozostałych emisji na razie pozostaje wątpliwa.

Treść zaktualizowana o przesłane w czwartek po godz. 11.30 stanowisko spółki, które zamieszczono na końcu. Nowa treść oznaczona kursywą.

Brak wykupu dotyczy wartych 10 mln zł papierów, których pierwotny termin wykupu przypadał na 13 kwietnia. Spółka w porozumieniu z Quercusem przesunęła jednak ich spłatę na 18 kwietnia, a część emisji (4,5 mln zł) wykupiła przed upływem tego terminu. Pozostałe 5,5 mln zł do Quercusa już nie trafiło w uzgodnionym terminie, co pozwala uznać spółkę za niewypłacalną.

Brak wykupu papierów na 5,5 mln zł bynajmniej nie musi stanowić o wymagalności pozostałych emisji GetBacku. W przypadku serii notowanych na Catalyst kowenant cross-default pozwala obligatariuszom żądać wcześniejszego wykupu długu dopiero, gdy niespłacona wartość innych serii przekracza – zależnie od serii – od 10 do 30 proc. kapitałów własnych. Ponadto, niekiedy kowenant ten zawiera także okres naprawczy.

Na koniec III kwartału kapitały własne GetBacku sięgały 481,8 mln zł  (566,7 mln zł na poziomie grupy), co znaczy, że faktyczny problem zacznie się wówczas, gdy wartość niespłaconego zadłużenia dotrze w okolice 50 mln zł. Wówczas mogłoby dojść do efektu domina w przypadku wymagalnego zadłużenia.

Osobną kwestią pozostaje jednak to, czy spółka w ogóle o ewentualnym naruszeniu warunków emisji poinformuje. Warto też podkreślić, że znane są tylko warunki emisji papierów windykatora, które znajdują się w giełdowym obrocie (łącznie 519 mln zł). Pozostałe serie mogą mieć inne warunki emisji.

Jeszcze w środę przed południem telefonicznie i mailowo kierowaliśmy do GetBacku pytania w sprawie wykupy obligacji od Quercusa, lecz spółka pozostawiła je bez odpowiedzi.

W tej chwili kluczowy jest całościowy ogląd sytuacji, a nie wycinkowe adresowanie bieżących wyzwań. Dlatego nowy zarząd szczegółowo analizuje sytuację i intensywnie pracuje nad planem działań spółki na najbliższe dni, na podstawie którego podejmowane będą wszelkie decyzje dotyczące czynności operacyjnych - poinformował GetBack w stanowisku przesłanym redakcji Obligacje.pl.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje