czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Dekpol kupił wytwórnię prefabrykatów betonowych

msd | 14 września 2018
Wartość netto transakcji to około 6 proc. kapitałów własnych dewelopersko-budowlanej spółki z końca 2017 roku. Chodzi więc o kwotę około 11,7 mln zł netto.

Operacja nie miała jednak formy przejęcia jako takiego, Dekpol kupił bowiem nieruchomość, na której zlokalizowana jest wytwórnia prefabrykatów. Transakcja objęła też rzeczy ruchome oraz wierzytelności wynikające z poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Zakup nieruchomości zapewnieni ciągłość dostaw prefabrykatów betonowych, wykorzystywanych przy realizacji kontraktów w generalnym wykonawstwie. Ponadto spółka będzie mogła optymalizować terminowość realizacji projektów deweloperskich oraz zmniejszyć zaangażowanie czynnika ludzkiego na realizowanych inwestycjach – wyjaśnił Dekpol.

O zawarciu przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości spółka informowała pod koniec czerwca.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Dekpolu, obie wygasające w marcu 2021 roku. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 4,2 pkt proc. marży, która może ulegać zmianie w zależności od układu dwóch wskaźników zadłużenia. Po raz ostatnie papierami DEK0321 i DKP0321 handlowano 11 września, odpowiednio po 100,38 proc. oraz 100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje