piątek, 30 września 2022

Newsroom

Dekpol obniżył wartość dobiegającej końca oferty obligacji

msd | 18 marca 2022
Z powodu niewystarczającego popytu budowlano-deweloperska spółka zdecydowała się na obniżenie wartości publicznej emisji obligacji z 50 do 15 mln zł.

Obniżenie wartości oferty o 35 mln zł wiąże się też ze zmianą celu emisji, ponieważ dotychczas Dekpol liczył, że pozyskane środki będzie mógł przeznaczyć na przedterminowy wykup papierów DEK1023 o wartości 50 mln zł. Jako nowy cel emisji wskazano więc po prostu finansowanie bieżącej działalności grupy emitenta.

„Zmiana parametrów emisji obligacji związana jest z aktualną sytuacją na rynku finansowym, determinowaną głównie trwającą agresją Rosji na Ukrainę. Mając na uwadze ryzyko nieuzyskania pełnych zakładanych pierwotnie wpływów z emisji, emitent postanowił o odstąpieniu od zamiaru wcześniejszego wykupu obligacji serii I i przeprowadzeniu obecnie jedynie emisji obligacji o niższej wartości zaspokajającej z jednej strony popyt zgłaszany przez inwestorów, ale nie generującej jednocześnie znacznego zwiększenia zadłużenia grupy” – wyjaśnił Dekpol.

Wcześniej spółka wydłużyła zapisy na obligacje o dodatkowe siedem dni do dziś, 18 marca.

W dobiegającej końca ofercie Dekpol proponuje 3,5-letni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,6 pkt proc. Emisja prowadzona jest w ramach programu, któremu prospekt wygasa za miesiąc.

„Ewentualne dalsze decyzje dotyczące kolejnych potencjalnych emisji będą podejmowane na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji na rynku finansowym” – podała spółka.

Na Catalyst notowane są cztery serie papierów dłużnych Dekpolu o łącznej wartości 125 mln zł. Pochodzące z zeszłorocznej emisji publicznej obligacje DKP0225 (4,7 pkt proc. marży) wyceniane są na 99,3 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst