środa, 04 października 2023

Newsroom

Dekpol zapowiada publiczną ofertę obligacji do 40 mln zł

msd | 02 czerwca 2023
Za trzyletnie papiery dłużne budowlano-deweloperska spółka zaproponuje inwestorom WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. marży.

Obligacje Dekpolu oferowane będą po cenie emisyjnej równej 99,6 i 99,8 proc. nominału. Dług nie zostanie zabezpieczony, a spółce przysługiwać będzie opcja wcześniejszego wykupu.

W stosunku do poprzedniej publicznej oferty, przeprowadzonej tuż po napaści Rosji na Ukrainę, spółka zdecydowała się na podniesienie marży o 0,9 pkt proc. i skrócenie tenoru o sześć miesięcy. 

Wartą 40 mln zł ofertą Dekpol rozpocznie drugi program emisji obligacji, dla którego KNF zatwierdziła prospekt pod koniec kwietnia. Pozyskane z oferty wpływy spółka zobowiązuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności.

Póki co, Dekpol nie przekazał jeszcze harmonogramu oferty wraz z listą brokerów przyjmujących zapisy.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Dekpolu. Najbliższy wykup czeka spółkę w październiku, gdy będzie miała ona do spłaty papiery za 50 mln zł.

Pochodzące z zeszłorocznej oferty publicznej papiery DKP0925 kwotowane są przez sprzedającego na 99,49 proc. nominału, co daje potencjalnemu nabywcy nieco ponad 4,7 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej