poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Develia chce wypłacić 76,1 mln zł dywidendy

msd | 31 maja 2021
Zarząd dewelopera rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 76,1 mln zł na dywidendę, która miałaby trafić do akcjonariuszy 13 lipca.

Zgodnie z propozycją zarządu, na wypłatę dla akcjonariuszy miałoby trafić 54,2 proc. zeszłorocznego jednostkowego zysku Develii (na poziomie grupy deweloper miał 138,8 mln zł straty netto). 

Jeszcze przed ewentualnym głosowaniem ZWZ, rekomendacja zarządu dewelopera zostanie przedstawiona do zaopiniowania przez radę nadzorczą. 

Przed rokiem Develia początkowo chciała się wstrzymać z wypłatą dywidendy, ale ostatecznie, po decyzji ZWZ z wniosku PZU OFE, musiała wypłacić akcjonariuszom 44,8 mln zł. 

Na koniec marca Develia miała 360,9 mln zł środków pieniężnych, które pokrywały niemal całość zobowiązań z terminem wymagalności do 12 miesięcy (skorygowanych o przedpłaty klientów). Dodatkowo, deweloper prawdopodobnie miał też część płynnych środków ulokowane w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Na przełomie kwietnia i maja Develia uplasowała warte 150 mln zł obligacje. Formalnie emisję zamknięto 11 maja. Dzień wcześniej spółka wykupiła starsze papiery dłużne o wartości 100 mln zł.

Nowe papiery Develii nie trafiły jeszcze do obrotu, gdzie znajduje się pięć starszych serii jej obligacji z terminami spłaty do października 2023 r. Do transakcji, i to niezbyt często, dochodzi jednak niemal wyłącznie w przypadku serii DVL0622. Aktualnie papiery kwotowane są na 100,66/102,49 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst