czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Develia ma przedwstępną umowę sprzedaży Wola Retro

ems | 26 stycznia 2023
Do 30 kwietnia deweloper spodziewa się podpisać umowę przyrzeczoną z WR Office. Tego dnia ma zostać także zapłacona cena sprzedaży. Cena orientacyjna biurowca ustalona została na 69,8 mln EUR netto.

W księgach Develii Wola Retro wyceniana była na 73,3 mln EUR (stan na 30 września). Niższa cena (od wartości wskazanej w liście intencyjnym zawartym w październiku) ma wynikać m.in. z kosztów przedłużenia umów najmu z kluczowymi najemcami, które zobowiązał się ponieść kupujący. Ostateczny wpływ umowy na wynik ma zostać ujawniony w raportach okresowych.

W listopadowym wywiadzie dla Obligacje.pl, Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii odpowiedzialny za finanse, powiedział, że ze sprzedaży aktywów komercyjnych grupa może uwolnić 364 mln zł gotówki (po spłacie kredytów inwestycyjnych), ale wypowiedź ta obejmowała także sprzedaż projektu Arkady Wrocławskie, a w tym wypadku data finalizacji transakcji została przesunięta z 30 września ub.r. (zakładanej pierowtnie) do 29 stycznia 2025 r.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Develii, w tym pochodzące z niedawnej emisji do inwestorów indywidualnych papiery DVL1225, za które spółka płaci WIBOR 3M plus 4,1 pkt proc. Obligacje te wyceniane są na 99,6 proc. (11,2 proc brutto).

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst