piątek, 30 września 2022

Newsroom

Develia nie sprzeda mieszkań funduszowi

ems | 18 sierpnia 2022
Deweloper poinformował o zakończeniu negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Warszawie na rzecz funduszu inwestycyjnego. Transakcja miała przynieść grupie 151 mln zł.

Decyzja o zakończeniu rozmów zapadła po „zmianie sytuacji rynkowej i gospodarczej” i istotną zmianą warunków ofertowych w stosunku do podpisanych w liście intencyjnym – podała spółka w komunikacie. W liście intencyjnym wartość transakcji ustalono wstępnie na 151 mln zł. Nieruchomość dotyczyła działki i dwóch budynków mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi. Develia zamierza włączyć budynek do sprzedaży detalicznej.

Sam komunikat nie mówi tego wprost, ale zmiana oferty przez kupującego mogła wynikać z pogorszenia sytuacji deweloperów wobec wzrostu stóp procentowych. Fundusz mógł dojść do wniosku, że Develia będzie skłonna obniżyć cenę wobec zmniejszenia popytu ze strony indywidualnych nabywców, ale deweloper, który mierzy się przecież ze wzrostem kosztów wykonawstwa i materiałów, a także odsetkowych, nie był skłonny do ustępstw. Zwłaszcza, że na koniec marca jego sytuacja płynnościowa prezentowała się wyjątkowo dobrze po sprzedaży Sky Tower. Develia miała wówczas więcej gotówki niż zobowiązań finansowych i bardzo wysoki wskaźnik płynności gotówkowej (1,28).

Na Catalyst notowanych jest pieć seri obligacji Develii, ale nie cieszą się one płynnością. W lipcu deweloper ustanowił program publicznych emisji obligacji wart 150 mln zł.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst