niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Develia przeprowadzi kolejną emisję obligacji

msd | 16 listopada 2023
Jeszcze przed końcem tego roku deweloper zamierza uplasować niezabezpieczone papiery dłużne z terminem wykupu do czterech lat.

Zapowiadane przez Develię obligacje będą mieć zmienne oprocentowanie, lecz spółka na razie nie ujawnia więcej szczegółów.

„Ostateczne parametry obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i będą uzależnione od wyniku rozmów z inwestorami” – zastrzegła Develia.

Decyzję o przeprowadzeniu kolejnej oferty papierów dłużnych poprzedziło zwiększenie wartości programu emisji z 600 do 650 mln zł.

W tym roku Develia przeprowadziła dwie emisje obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, pozyskując z nich w sumie 280 mln zł. W marcu spółka zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 4,1 pkt proc. marży, którą w lipcowej emisji udało jej się obniżyć do 3,58 pkt proc. W obu przypadkach uplasowane przez dewelopera papiery miały trzyletni tenor.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Develii, w tym jedna, która w grudniu ubiegłego roku trafiła do inwestorów indywidualnych. Później już jednak spółka nie ponowiła oferty detalicznych obligacji, a trzy tygodnie temu wygasł jej prospekt emisyjny, który pozwalał na tego rodzaju emisje.

Detaliczne obligacje DVL1225, od których Develia płaci 4,1 pkt proc. marży, kwotowane są przez sprzedającego na 101,69 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje