piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

Deweloperzy sprzedali o 14,9 proc. mniej mieszkań w 2018 r.

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 stycznia 2019
Notowani na Catalyst deweloperzy sprzedali w ubiegłym roku 23,2 tys. lokali. Większość z nich, mniej lub bardziej, minęła się z własnymi prognozami. Szczególny wpływ miał na to słaby koniec roku, gdy liczba zawartych umów spadała o prawie 31 proc. r/r.

Wśród 15 producentów mieszkań z Catalyst, którzy opublikowali do tej pory zeszłoroczne dane o sprzedaży mieszkań, tylko dwóch może pochwalić się poprawą wyniku – Victoria Dom i Marvipol Development, które zwiększyły w ubiegłym roku kontraktację lokali odpowiednio o 31,4 proc. r/r oraz 10,2 proc. do poziomu 1 055 oraz 843. Reszta notowała większe lub mniejsze spadki, niekiedy sięgające 20-30 proc. lub nawet więcej.

Największy spadek zanotował wrocławski i2 Development, który zakontraktował w ubiegłym roku 397 lokali wobec 813 rok wcześniej. Oznacza to spadek o 51,2 proc. i mniej więcej o tyle też spółka rozminęła się ze swoją prognozą na 2018 r., mówiącą o sprzedaży ponad 800 mieszkań. Kolejny pod względem dynamiki spadków był Polnord, który zakontraktował w minionym roku 836 lokali (spadek o 39,8 proc.). Niechlubne trzecie miejsce przypadło zaś J.W. Construction. Spółka sprzedała 1 248 mieszkań (razem z płatnymi rezerwacjami), czyli o 31,4 proc. mniej niż przed rokiem, a także znacznie poniżej planu na miniony rok i kolejne lata, który ustalono między 1,5 a 2 tys. lokali. 

Niezależnie od obserwowanych spadków, pierwsza trójka deweloperów sprzedających najwięcej mieszkań nie uległa w minionym roku żadnym zmianom. Inny jest jednak układ sił. Na pierwszym miejscu utrzymał się Dom Development, któremu sprzedaż spadła o 9,4 proc. do 3 602 lokali w 2018 r. Na drugim miejscu, z niewielkim, bo nieco ponad 1-proc. spadkiem, ostał się natomiast Murapol z 3 560 sprzedanymi mieszkaniami (spółka celowała w około 3,7 tys.). Trzeci ponownie był Robyg, ale liczba zakontraktowanych przez niego lokali zmalała o 27,4 proc. do 2 520. Tymczasem spółka oczekiwała wyniku między 2,7 a 3 tys. sprzedanych mieszkań. 

Sprzedaż mieszkań przez deweloperów z Catalyst

Nakreślonych przez siebie planów sprzedaży nie zrealizowało także kilka innych spółek. Na przykład Echo Investment zakontraktowało w ubiegłym roku 986 lokali (spadek o 30,9 proc. r/r), podczas gdy pierwotne założenia dewelopera mówiły o 1,3-1,4 tys., a po korekcie było to 1,1 tys. Z oczekiwaniami rozminął się też wrocławski Vantage Development (824 lokali wobec planowanych 900) czy Atal. Temu ostatniemu zabrakło relatywnie niewiele, ponieważ sprzedano 2 420 mieszkania wobec planowanych 2,5 tys., ale warto przypomnieć, że spółka wchodziła w 2018 r. z wyższymi oczekiwaniami (2,7-3 tys.). W ciągu roku swoje sprzedażowe plany obniżał też Archicom, z 1 650 do 1 430 lokali, by ostatecznie zamknąć rok z 1 370 umowami.

Natomiast w samym tylko IV kwartale spadek sprzedaży wśród 15 wziętych pod uwagę deweloperów z Catalyst sięgnął 30,7 proc. do 5,5 tys. mieszkań. Oznacza to, że tylko w I kwartale 2018 r. dynamika sprzedaży przyjmowała wartości dodatnie (5,5 proc.). W kolejnych kwartałach spadek liczby zawartych umów tylko się pogłębiał.

Przyczyn wyraźnego spadku sprzedaży na pewno można wskazać wiele, tak po stronie popytu, jak i podaży. Być może jednak to nie niższa niż rok wcześniej liczba zawartych umów jest problemem, a fakt, że tak wielu deweloperów nie zrealizowało własnych celów, niejednokrotnie już zrewidowanych w dół. Nieco przeczyłoby to hipotezie, że za spadkiem sprzedaży mieszkań stoi przede wszystkim węższa oferta po stronie ich producentów. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

  22 sierpnia 2019
  Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

  22 sierpnia 2019
  Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
  czytaj więcej

Emisje