środa, 02 grudnia 2020

Newsroom

Dino rozważa emisję obligacji

msd | 27 sierpnia 2020
Sieć marketów chce uplasować zabezpieczone papiery z terminem wykupu do trzech lat. Przeprowadzenie emisji uzależnia jednak od „wystąpienia satysfakcjonujących warunków” na rynku korporacyjnego długu.

Nowe obligacje Dino zostałyby uplasowane w ramach wartego do 500 mln zł programu emisji.

Emisyjne plany spółki można wiązać z przypadającym w październiku wykupem papierów DNP1020 o wartości 100 mln zł. 

„Wraz z procesem emisji obligacji (…), emitent nie wyklucza możliwości przeprowadzenia transakcji odkupu w celu umorzenia innych serii obligacji (wyemitowanych przez emitenta w ramach programu emisji obligacji) z wybranymi inwestorami biorącymi udział w procesie budowania księgi popytu.” – poinformowała spółka.

Jak zaznaczono, wartość nowej emisji oraz jej warunki zostaną ustalone w procesie budowy księgi popytu. Na razie wiadomo tyle, że będzie to zmiennokuponowy dług z terminem spłaty do trzech lat, zabezpieczony poręczeniami wybranych spółek zależnych Dino.

Uplasowane w 2017 i 2019 r. trzyletnie papiery sieci marketów oprocentowane są na 1,3 pkt proc. ponad WIBOR 3M. 

Wygasającymi 13 października papierami DNP1020 po raz ostatni handlowano przed dwoma tygodniami, gdy wyceniono je na 100 proc. nominału. Aktualnie obligacje te kwotowane są na 99,61/100,1 proc. nominału (bid/ask). Serią DNP0622 nie handlowano zaś od czterech miesięcy, tak jak i nie ma dla niej obecnie żadnych ofert sprzedaży. 

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje