poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Dług netto Taurona wzrósł o 1,2 mld zł w I kw.

msd | 11 maja 2022
EBITDA grupy Taurona wzrosła o 13 proc. r/r do 1,96 mld zł w I kwartale, wynika ze wstępnych danych. Wskaźnik pokrycia długu netto znalazł się jednak najwyżej od połowy 2020 r.

Skonsolidowane przychody Taurona wzrosły o 52 proc. r/r do 9,81 mld zł w I kwartale, co przełożyło się na kilkunastoprocentową poprawę wyniku operacyjnego i brutto, wynoszących wstępnie 1,42 mld zł oraz 1,27 mld zł. Zysk netto grupy wzrósł zaś o 6 proc. r/r do 901 mln zł w I kwartale, wynika z opublikowanych szacunków. 

Wynik EBITDA energetycznej grupy zanotował z kolei 13-proc. wzrost do 1,96 mld zł w I kwartale, z czego większość przypadała na segment wytwarzania (895 mln zł) oraz dystrybucji (864 mln zł). W tym pierwszym przypadku – jak tłumaczy Tauron – wynik znalazł się pod istotnym pozytywnym wpływem sprzedaży nadwyżkowych uprawnień do emisji CO2 (ok. 405 mln zł), powstałych z powodu awarii bloku w Jaworznie.

Według wstępnych szacunków, grupa Taurona poniosła w I kwartale 610 mln zł nakładów inwestycyjnych, a jej dług netto wzrósł z 10,13 mld zł w grudniu do 11,32 mld zł na koniec marca. Stanowił on zatem około 2,6x 12-miesięcznego wyniku EBITDA (2,4x w grudniu oraz 2,0x przed rokiem), notując najwyższy poziom od czerwca 2020 r.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Taurona z terminem spłaty w październiku 2025 r., za które spółka płaci WIBOR 6M plus 1,35 pkt proc. marży. W środę rano sprzedający kwotuje je na 99,6 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst