niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Dom Development wprowadził do obrotu emisję z października

msd | 09 stycznia 2019
Pięcioletnie niezabezpieczone papiery oprocentowane są WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc. marży. To obecnie najniżej oprocentowane papiery dłużne dewelopera.

Przypadek debiutujących obligacji Dom Development udowadnia, że na rynku ostały się pojedyncze spółki, na których afera GetBacku i jej implikacje nie wymusiły podniesienia oprocentowania długu. Ustalona dla papierów DOM1023 marża na poziomie 1,5 pkt proc. jest bowiem o 0,1 pkt proc. niższa niż w przypadku wyemitowanych prawie rok wcześniej – także pięcioletnich – papierów DOM1222. 

Wysokość ustalonej marży mogłaby jednak wzrosnąć do 2,03 pkt proc. lub 2,55 pkt proc., jeśli wskaźnik zadłużenia (dług netto/kapitały własne) przekroczyłby kolejno 0,5x lub 0,75x. Póki co, na koniec września ubiegłego roku był on ujemny, ponieważ wartość posiadanej gotówki przekraczała poziom zadłużenia finansowego.

W warunkach debiutujących obligacji zapisano też szereg typowych kowenantów. Dom Developoment zobowiązuje się utrzymać relację długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,0x. Lecz w sytuacji, gdy dywidenda dewelopera miałaby przekroczyć 100 proc. skonsolidowanego zysku netto wskaźnik zadłużenia nie może wzrosnąć ponad 0,5x.

Warte 50 mln zł trafiły do 13 inwestorów instytucjonalnych. Do nich spółka kierowała także emisje w poprzednich latach.

W środę do godz. 13.45 nie handlowano debiutującymi obligacjami DOM1023. 

W obrocie na Catalyst znajdują się także trzy inne serie długu dewelopera, którymi do handlu dochodzi jednak sporadycznie lub wcale. 

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje