czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Dom Development z programem emisji obligacji

msd | 07 lutego 2023
Wartość programu ponownie ustalono na 400 mln zł, ale jego organizację powierzono innemu niż poprzednio brokerowi.

W ramach bezterminowego programu Dom Development będzie mógł plasować niezabezpieczone papiery dłużne z okresem spłaty do pięciu lat. Z poszczególnymi ofertami nie będzie się wiązać obowiązek sporządzenia i publikacji prospektu, co można odczytywać, jako zamiar pozostania przez spółkę przy emisjach adresowanych do inwestorów instytucjonalnych.

Tym razem organizację nowego programu deweloper powierzył mBankowi (program z 2017 r. spółka realizowała z Trigonem), z którym może także zawrzeć umowę gwarancyjną.

W listopadzie, na niedługo przed upływem termin spłaty wartych 50 mln zł papierów DOM122, Dom Development zapowiedział, że rezygnuje z plasowania emisji refinansującej, a na rynek zamierza wrócić w bardziej dogodnym momencie.

- Rynek jest dość płytki, a fundusze generują odpływy i nie mają środków na obejmowanie nowych emisji. My z kolei nie jesteśmy chętni do płacenia premii dla funduszy, czy wyjścia do detalu – mówił wówczas Leszek Stankiewicz, wiceprezes i dyrektor finansowy w Dom Development.

Po grudniowym wykupie na Catalyst pozostały cztery serie obligacji dewelopera o łącznej wartości 310 mln zł i terminach wykupu do maja 2026 r. Najbliższa spłata czeka spółkę natomiast październiku tego roku, gdy zapadać będą papiery o wartości 50 mln zł. Zależnie od serii, Dom Development płaci za między 1,3 a 1,75 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Płynność długu spółki pozostaje jednak mocno ograniczona. 

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje