niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Domy studenckie wyemitowały kolejne obligacje

msd | 03 września 2019
Spółka GGH Student Housing z deweloperskiej grupy Golub GetHouse wyemitowała dwie serie obligacji o łącznej wartości 7,45 mln zł, wynika z informacji ujawnionych w KDPW.

GGH Student Housing pozyskał 6,01 mln zł z emisji trzyletnich papierów dłużnych oprocentowanych na stałe 7,5 proc. w skali roku, a także 330 tys. euro z także trzyletnich obligacji, ale z 6,5-proc. kuponem.

Obie serie zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, co wskazuje, że nie trafią one do giełdowego obrotu.

To kolejne zarejestrowane w Depozycie emisje spółek z deweloperskiej grupy Golub GetHouse.

Dla samego GGH Student Housing też bynajmniej nie są to pierwsze obligacje. Na koniec 2018 r., przy ujemnych kapitałach własnych, spółka miała 8,4 mln zł zobowiązań z tytułu papierów dłużnych, w tym 7,6 mln zł z terminem wymagalności do 12 miesięcy. Między dniem bilansowym a dniem sporządzenia sprawozdania (1 kwietnia br.) wyemitowała zaś trzy kolejne serie o łącznej wartości około 5,58 mln zł. Oznaczono je literami E, F oraz G. 

Najnowsze emisje zarejestrowane w KDPW to już serie M i N.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje