środa, 22 maja 2019

Newsroom

Duzi obligatariusze ponownie poszli na rękę OT Logistics

msd | 28 lutego 2019
Fundusze emerytalne, które mają połowę wartej 100 mln zł serii D, po raz kolejny zgodzili się przesunąć termin zamknięcia emisji refinansującej.

Tak jak i wcześniej, decyzją funduszy Allianz i MetLife przełożono termin zamknięcia nowej oferty papierów dłużnych. Tym razem z 28 lutego do 21 marca. Dodatkowo zmieniono też termin wykupu tych obligacji, z 15 lutego 2021 r. na 21 marca 2021 r. Warto przypomnieć, że to dług, który początkowo zapadać miał w listopadzie ubiegłego roku.

W czwartek (dziś) mija też termin spłaty zadłużenia kredytowego. Po spełnieniu określonych warunków automatycznie termin ten ulegnie przesunięciu do 21 marca. Wtedy też wygasać będą nienotowane na Catalyst obligacje serii G o wartości 17,9 mln zł, których termin wykupu także kilkukrotnie przekładano.

Niecałe dwa tygodnie temu informowano o uzgodnieniu z wierzycielami „wstępnych założeń restrukturyzacyjnych OT Logistics oraz jej wybranych spółek zależnych”. Założenia te przewidują między innymi zmianę warunków i wydłużenie terminów spłaty zadłużenia kredytowego wobec banków oraz zmianę warunków i wydłużenie terminu wykupu obligacji serii G posiadanych przez Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN. Ponadto przyjęte założenia zakładają też refinansującą emisję obligacji serii H, która jest przedmiotem ciągłych zgromadzeń obligatariuszy wartych 100 mln zł papierów serii D. W końcu, założenia restrukturyzacji finansowej przyjmują też realizację przyjętego w grudniu planu naprawczego.

Przyjęte z wierzycielami założenia restrukturyzacyjne „nie mają charakteru wiążącego”, mimo że OT Logistics negocjuje refinansowanie jeszcze od pierwszej połowy ubiegłego roku. W międzyczasie audytor wskazywał na niepewność co do możliwości kontynuacji działalności. Sama spółka stoi jednak na stanowisku, że kontroluje sytuację płynnościową.

Na Catalyst znajdują się dwie z trzech serii obligacji OT Logistics. Notowania papierów serii D pozostają zawieszone, czego przyczyn właściwie do dziś nie wyjaśniono. Seria F (OTS0220) wyceniana była natomiast w ostatniej transakcji na 74,9 proc. nominału.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje