sobota, 15 sierpnia 2020

Newsroom

Dwie emisje od Pekao Faktoring

msd | 31 lipca 2020
Faktoringowa spółka uplasowała trzy- i czteromiesięczne zerokuponowe papiery dłużne o łącznej wartości 200 mln zł, wynika z rejestru KDPW.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje