środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

EBI wyemitował zmiennokupowe obligacje w złotych

msd | 12 marca 2018
To pierwsza emisja złotowych papierów Europejskiego Banku Inwestycyjnego ze zmiennym oprocentowaniem.

Kupon dla siedmioletnich papierów ustalono na WIBOR 6M plus 19,5 pkt bazowego.

Transakcja została wyceniona przy marzy 2,9 punktu bazowego powyżej interpolowanej rentowności zmiennokuponowych obligacji skarbowych zapadających w dniach 25/05/2024 i 25/01/2026 – poinformował EBI.

Uplasowane w ubiegłym tygodniu papiery warte są 1,5 mld zł. W ciągu niecałych czterech godzin budowy książki popytu inwestorzy zgłosili apetyt na dług przekraczający 2 mld zł, w tym ponad 1,8 mld zł zebrano w pierwszej godzinie book-buildingu.

Niemal całość popytu pochodziła od inwestorów krajowych, którzy stanowili 97 proc. książki. Wśród rodzaju inwestorów dominowały banki z 78-proc. udziałem. Pozostałe 22 proc. popytu pochodziło z funduszy inwestycyjnych.

Zamknięta emisja była też pierwszą złotową ofertą EBI w 2018 r. W ubiegłym roku bank przeprowadził pięć złotowych emisji papierów stałokuponowych o łącznej wartości 5,15 mld zł.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją finansową Unii Europejskiej. Bank, którego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE, zajmuje się finansowaniem inwestycji wspierających UE. Regularnie plasuje emisje obligacji w różnych walutach. Na polskim rynku znajdują się w obrocie papiery EBI o łącznej wartości 8,2 mld zł.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje