sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

EBOR wziął udział w emisji Dekpolu

msd | 07 czerwca 2024
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju objął 43 mln zł z 225 mln zł obligacji, jakie Dekpol uplasował przy znacząco niższej marży niż w ubiegłorocznych emisjach publicznych.

Za czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne z okresową amortyzacją po 25 proc. kapitału w czerwcu i grudniu 2027 r. Dekpol zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 4,0 pkt proc. Tym samym, spółce udało się obciąć wysokość marży o 1,5 pkt proc. w stosunku do ubiegłorocznych emisji publicznych, w których proponowała obligacje o trzyletnim tenorze.

Rekordowa emisja Dekpolu o wartości 225 mln zł trafiła do 138 inwestorów, w tym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Przydział papierów poprzedziła 34-proc. redukcja zapisów, które zostały złożone przez 177 inwestorów.

Zgodnie z warunkami emisji, pozyskane środki Dekpol zobowiązuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym refinansowanie istniejących obligacji. Przy czym, co najmniej 50 mln zł spółka zobowiązana będzie wydać także na finasowanie inwestycji obniżających poziom gazów cieplarnianych, zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie prefabrykacji, rozbudowę segmentu offshore lub rozwój projektów magazynowych z certyfikatem BREEAM.

Warte 225 mln zł papiery zostały uplasowane w ramach bezprospektowego programu emisji do 400 mln zł. Niezależnie od tego, w maju Dekpol przyjął też wymagający zatwierdzenia prospektu publiczny program emisji do 250 mln zł.

Lada dzień nowy dług Dekpolu powinien trafić na Catalyst, gdzie notowanych jest sześć starszych jego emisji, a także jedna seria długu należącego do grupy Dekpolu Deweloper.

Pochodzące z zeszłorocznych emisji detaliczne obligacje DEK0626 i DKP0626, od których Dekpol płaci 5,5 pkt proc. marży, kwotowane są przez sprzedających kolejno na 103,0 oraz 102,97 proc. nominału (implikuje to niecałe 4,0 pkt proc. realnej marży). 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje