piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

Echo Investment emituje nowe obligacje - zaktualizowana

msd | 05 sierpnia 2020
Wyemitowane w środę czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne warte są 100 mln zł, wynika z komunikatu dewelopera.

Treść zaktualizowana. Nowe informacje oznaczone kursywą.

Wyemitowane przez Echo Investment papiery serii 1P/2020 mają czteroletni okres spłaty i nie są zabezpieczone. Ich oprocentowanie jest zmienne, ustalane w oparciu o WIBOR 6M i marżę, której wysokości nie ujawniono.

W osobnym komuniakcie spółka poinfromowała, że emisję w całości objął fundusz zarządzany przez PKO TFI.

– (…) Cieszymy się zaufaniem partnerów biznesowych, którzy wierzą w sukces naszej strategii i projektów inwestycyjnych. Od wielu lat jesteśmy stabilnym emitentem obligacji. Dzięki uplasowaniu kolejnej emisji, możemy szybciej wdrażać naszą strategię i bardziej efektywnie zarządzać naszym kapitałem – powiedział Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania Echo Investment, cytowany w komunikacie.

W czerwcu deweloper uplasował wśród inwestorów instytucjonalnych czteroletnie niezabezpieczone obligacje przy 4,5 pkt proc. marży, co czyni je najdroższymi papierami Echa, które trafiły na Catalyst.

Łącznie na GPW notowanych jest 12 serii obligacji Echo Investment, z czego połowa pochodzi z ofert publicznych adresowanych do indywidualnych inwestorów. Najdłuższe publiczne serie ECH0923 i ECH1123 wyceniane są w środę kolejno na 97 oraz 97,94 proc. nominału, co daje im 4,68 i 4,32 proc. rentowności brutto.

Obligacjami ECH0524, które uplasowano w czerwcu wśród trzech inwestorów instytucjonalnych, wciąż nie handlowano.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje