czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Echo Investment pozyskało 25 mln zł od inwestorów indywidualnych

msd | 21 września 2022
Po czterech większych emisjach z kilkudziesięcioprocentowymi redukcjami, tym razem popyt na obligacje dewelopera niemal w punkt ograniczył się do oferowanych 25 mln zł.

Między 6 a 20 września 375 inwestorów zapisało się na papiery dłużne Echa o łącznej wartości 25,17 mln zł. Redukcja popytu ograniczyła się zatem do ledwie 1 proc., mimo wielu zmian jako wprowadzono w dystrybucji nowych obligacji. Wartość emisji to bowiem 25 mln zł wobec proponowanych we wcześniejszych ofertach 40-50 mln zł. Po raz pierwszy w tym programie emisyjnym obligacje dewelopera dostępne były też poza BM PKO BP. W ofercie uczestniczyło bowiem trzech mniejszych brokerów, którzy przyjmowali zapisy od 100 zł (w BM PKO BP próg wejścia to nadal 50 tys. zł). 

Podobnie jak w trzech wcześniejszych ofertach, które kończyły się redukcjami rzędu 27-37 proc., Echo proponowało czteroletni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży (pierwsza oferta z obecnego programu miała trzyletni tenor i wymagała 79-proc. redukcji zapisów).

Po przeprowadzeniu w ostatnich miesiącach pięciu emisji adresowanych do inwestorów indywidualnych Echo Investment wykorzystało w sumie 205 mln zł z 300 mln zł, na które pozwala spółce program z prospektem ważnym do drugiej połowy listopada tego roku.

Na Catalyst notowanych jest 15 serii długu Echa o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł. Pochodzące z trzech poprzednich ofert publicznych papiery ECH0226, ECH0426 i ECH0626 kwotowane są przez sprzedających w okolicach nominału (99,91-100,22 proc.). Niektóre krótsze serie o wyższych marżach, które plasowane były do inwestorów instytucjonalnych, oferują bardziej atrakcyjne ceny, ale przy jednostkowej wartości nominalnej papierów na poziomie 10 tys. zł.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje