sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Echo Investment rozszerza dystrybucję obligacji

msd | 01 września 2022
Mimo obniżenia wartości ofert do 25 mln zł, tym razem papiery dłużne dewelopera dostępne będą także poza BM PKO BP, a zapisy przyjmowane będą od 100 zł.

Po raz piąty w tym roku Echo Investment zaproponuje inwestorom indywidualnym niezabezpieczone obligacje oprocentowane na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. I po raz czwarty będzie do czteroletni dług (pierwsza tegoroczna emisja miała trzyletni tenor), ale z przysługującą spółce opcją wcześniejszej spłaty, z której deweloper będzie mógł skorzystać najwcześniej po dwóch latach, tj. we wrześniu 2024 r.

Dobrze znanym już warunkom emisji Echa towarzyszy jednak zmniejszenie wartości oferty z dotychczasowych 40-50 mln zł do 25 mln zł. Mimo ograniczenia podaży papierów, spółka wraz z oferującym – BM PKO BP – zdecydowały też o zawiązaniu tym razem konsorcjum dystrybucyjnego. Podobnie jak wcześniej, w BM PKO BP inwestorzy będą mogli zapisywać się na obligacje Echa od około 50 tys. zł, a dodatkowo emisja dostępna będzie też w DM BDM, DM BOŚ oraz Noble Securities. Przy czym u obu konsorcjantów, próg wejścia znajduje się znacznie niżej, bo na poziomie około 100 zł (równowartość jednej obligacji).

Zapisy na nowy dług Echa ruszą 6 września i wtedy też rozpocznie się naliczanie odsetek. Dlatego początkowo cena emisyjna obligacji równa będzie 100 zł, a każdego kolejnego dnia będzie rosnąć o 3-4 grosze, aż do 100,43 zł w dniu 20 września, na kiedy zaplanowano zamknięcie subskrypcji. Sam przydział długu przewidziano na 21 września, a dzień emisji i dopuszczenia do obrotu na GPW wyznaczono już na październik. 

Adresowana do indywidualnych inwestorów oferta prowadzona będzie w ramach wartego do 300 mln zł programu emisji, z którego w czterech wcześniejszych tegorocznych emisjach Echo zebrało na razie 180 mln zł. Za wyjątkiem pierwszej – trzyletniej – emisji, deweloper osiągał na nich od 27 do 37 proc. redukcji. 

Na Catalyst notowanych jest 15 serii obligacji Echa Investment o łącznej wartości ponad 1,55 mld zł, z czego do spłaty w tym roku spółce pozostało 200 mln zł (dwie serie do wykupu w październiku).

Naszym zdaniem

Istotnie obniżając wartość emisji przy równoczesnym rozszerzeniu sieci dystrybucji Echo wysyła sygnał, że plasowanie obligacji, nawet do inwestorów detalicznych, nie jest już przysłowiową bułką z masłem. Obawy o sytuację gospodarczą i przyszłą kondycję nawet największych deweloperów zaczynają brać górę nad oferowanymi kuponami. 

Niezależnie od oceny zdolności kredytowej Echa w oczach potencjalnych obligatariuszy, być może spółka bierze też pod uwagę notowania starszych serii długu z rynku wtórnego. A tam inwestorzy, dla których jednostkowy nominał obligacji na poziomie 10 tys. zł nie jest przeszkodą, mogą nabyć krótsze papiery dewelopera przy efektywnej marży przekraczającej 4 pkt proc. Z drugiej strony, nie jest to jednak zjawisko duże (realne marże dochodzą nawet do 4,6 pkt proc., ale przy płytkim arkuszu ofert sprzedaży).

Koniec końców, korporacyjny dług musi też konkurować z – nie przymierzając – rosnącym oprocentowaniem depozytów, czy ofertą obligacji detalicznych od resortu finansów, co szczególnie uwidaczniać się może właśnie u oferującego papiery Echa (PKO BP jest też wyłącznym oferującym obligacje oszczędnościowe). 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje