środa, 04 sierpnia 2021

Newsroom

Emisja obligacji PCC Exol z 61-proc. redukcją

msd | 24 czerwca 2020
W wartej 25 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki inwestorzy złożyli zapisy o wartości sięgającej 64,1 mln zł.

W trwającej między 4 a 23 czerwca subskrypcji inwestorzy złożyli łącznie 1081 zapisów, co daje średnio 59,3 tys. zł na każde zlecenie nabycia. Łączna wartość zgłoszonego popytu to 64,1 mln zł, a średnia stopa alokacji wyniosła 39 proc.

PCC Exol oferował stałe 5,5 proc. odsetek w skali roku za niezabezpieczone obligacje serii C2 o okresie spłaty ustalonym na pięć lat i jeden kwartał. Spółka utrzymała więc dotychczasowy poziom oprocentowania, pomimo spadku stóp procentowych w okolicach zera, co pod względem samych odsetek czyniło emisję znacznie bardziej atrakcyjną niż w poprzednich latach.

Warte 25 mln zł obligacje serii C2 zastąpiły Exolowi przedterminowo spłacone papiery serii A2 (PCX0920), także na 25 mln zł.

Aktualnie na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PCC Exol. Dłuższe z nich – PCX1124 – wyceniane są na 101,39 proc., co daje 5,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje