sobota, 16 listopada 2019

Newsroom

Emisja refinansująca Kredyt Inkaso trafiła na Catalyst

msd | 31 października 2019
Spółka wprowadziła do giełdowego obrotu warte 210 mln zł papiery dłużne, które wyemitowała w kwietniu tego roku. To największa dotychczas emisja długu wśród krajowych windykatorów.

Wprowadzone na Catalyst papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. Na samym kuponie ustępstwa ze strony windykacyjnej spółki jednak się nie zakończyły. Kredyt Inkaso zobowiązało się bowiem do okresowej amortyzacji długu (31,5 mln zł w kwietniu 2021 r. i 52,5 mln zł w październiku 2022 r.), tak by w ostatecznym terminie spłaty – kwiecień 2023 r. – spółce pozostało do wykupu 126 mln zł z pierwotnych 210 mln zł.

Dodatkowo, aby przekonać inwestorów do udziału w emisji Kredyt Inkaso dołożyło też zabezpieczenie w postaci zastawów na wierzytelnościach i innym majątku, które są ustanawiane w kilku etapach. Sprawa o tyle istotna, że ustanowienie zabezpieczenia dla nowej emisji spowodowało też konieczność zabezpieczenia starszego długu, w tym tego pochodzącego z ofert publicznych kierowanych do indywidualnych inwestorów.

Warunki emisji obligacji F1 zawierają też typowe dla windykatorów kowenanty, w tym limit wskaźników dług netto/kapitały własne (do 2,5x) i dług netto/EBITDA (początkowo 4,0x i stopniowa redukcja poniżej 3,25x w 2022 r.).

W ramach rozliczenia wartej 210 mln zł emisji Kredyt Inkaso skupiło częściowo kilka starszych serii o łącznej wartości 250,5 mln zł.

Jak czytamy w nocie informacyjnej, w kwietniowej emisji udział wzięło 50 inwestorów.

Na czwartkowej sesji nie zawarto żadnych transakcji debiutującymi papierami KRI0423. W jedynej ofercie sprzedaży papiery wyceniono na 95 proc. nominału, co i tak nie spotkało się z zainteresowaniem po stronie popytu.

Na Catalyst znajduje się też pięć starszych emisji Kredyt Inkaso, w tym dwie pochodzące z emisji publicznych. To serie KRI1221 oraz KRI0322, które rynek wycenia kolejno na 85 proc. i 90,99 proc. nominału, co daje 13,6 proc. oraz 9,7 proc. rentowności brutto.

Niecałe cztery tygodnie temu Kredyt Inkaso spłaciło w terminie warte 39,6 mln zł papiery KRI1019. Kilka dni wcześniej spółka pożyczyła 4,2 mln euro od funduszu Waterland, który jest jej głównym akcjonariuszem.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • I2 Development dalej od kowenantów

  15 listopada 2019
  Tym razem bez istotnych jednorazowych wydarzeń poznański deweloper oddalił wskaźnik zadłużenia netto od kowenantu w warunkach emisji trzech notowanych na Catalyst serii.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w kasie Marvipolu

  15 listopada 2019
  Mimo udanego kwartału, na koniec września grupa wykazała spadek środków pieniężnych do poziomu najniższego od dziewięciu kwartałów.
  czytaj więcej
 • Wysoki cash flow operacyjny Rokity w III kwartale

  15 listopada 2019
  Pomimo wciąż słabnących wyników, grupa PCC Rokita wypracowała 102,7 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w III kwartale. Obniżyła więc zadłużenie, ale kosztem istotnego odpływu gotówki.
  czytaj więcej
 • Kancelaria Medius obniżyła wskaźniki zadłużenia

  15 listopada 2019
  Po lipcowym wykupie obligacji i zrealizowanych w III kwartale przepływach operacyjnych windykator wykazywał najniższe wskaźniki dług netto/EBITDA i dług netto/kapitały własne od czterech kwartałów. Spółka kontynuuje przegląd opcji strategicznych, mimo utraty zezwolenia przez Lartiq TFI, z którym była związana na wielu płaszczyznach.
  czytaj więcej

Emisje