poniedziałek, 30 stycznia 2023

Newsroom

Emisja refinansująca Kredyt Inkaso trafiła na Catalyst

msd | 13 września 2022
Do południa wygasające w latach 2023-2029 papiery KRI0329 na razie nie znalazły żadnych nabywców, mimo że sprzedający kwotuje je na 98 proc. nominału.

Za debiutujące obligacje o wartości 103 mln zł Kredyt Inkaso płaci na razie WIBOR 6M plus 5,3 pkt proc., ale lada dzień, jak pod koniec września papiery wejdą w drugi okres odsetkowy, wysokość marży zostanie obniżona do docelowych 4,9 pkt proc. Spłatę długu rozłożono natomiast na ponad pięć lat – od września 2023 r. do marca 2029 r., co sześć miesięcy windykator zobowiązany będzie systematycznie amortyzować po 8,3 proc. pierwotnego kapitału (83,3 zł od każdej obligacji). Niezależnie od tego, Kredyt Inkaso zachowało dla siebie opcję wcześniejszej spłaty.

Zabezpieczenie papierów KRI0329 stanowią zastawy na certyfikatach funduszy wierzytelności, a także portfelach wierzytelności. Sama spółka zobowiązała się też między innymi do utrzymywania określonych poziomów zadłużenia. Jej skonsolidowany dług netto nie może więc przekroczyć 2,5x kapitałów własnych oraz 4,0x EBITDA gotówkowej (według naszych obliczeń, na koniec czerwca wskaźniki te wynosiły kolejno 0,8x oraz 1,6x).

Na rynku pierwotnym warte 103 mln zł zostały uplasowane podczas adresowanej do profesjonalnych inwestorów oferty o wartości 165 mln zł przy progu emisji wynoszącym 100 mln zł. Dług trafił do 33 podmiotów, wśród których znalazł się także większościowy akcjonariusz Kredyt Inkaso. Podmiot z grupy Waterland objął bowiem obligacje windykatora za 9,2 mln zł.

Zasadniczym celem marcowej emisji było refinansowanie starszych długów windykatora. I była to jedna z dwóch dużych ofert, które on wówczas przeprowadził. W drugiej uplasował 55,8 mln zł długu do dwóch inwestorów (także na siedem lat z okresową amortyzacją i 4,9 pkt proc. marży, ale bez zabezpieczeń). 

W ostatnich tygodniach Kredyt Inkaso zakończyło też publiczny program emisji adresowanych do inwestorów indywidualnych. W trzech ofertach spółka pozyskała od nich w sumie 37,7 mln zł wpływów brutto wobec 150 mln zł, na które pozwalał program.

Tymczasem we wtorek do południa nie handlowano debiutującymi papierami KRI0329. Sprzedający kwotuje je na 98 proc. wartości nominalnej. Pochodzące z ostatnich ofert publicznych serie KIN1025 i KRI0726 (odpowiednio 4,9 i 4,7 pkt proc. marży, ale przy braku zabezpieczenia i okresowej amortyzacji) w najlepszych ofertach sprzedaży kwotowane są zaś na 101,9 proc. oraz 99,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst