poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Enea miała 890 mln zł zysku EBITDA w III kwartale

msd | 06 listopada 2019
Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowany zysk EBITDA energetycznej grupy wynosił 2,57 mld zł, wynika ze wstępnych informacji.

Narastająco po dziewięciu miesiącach skonsolidowane przychody ze sprzedaży Enei wynosiły 11,66 mld zł, a zysk operacyjny i netto to kolejno 1,43 mld zł oraz 990 mln zł. Oznaczałoby to, że w samym III kwartale EBIT Enei wyniósł 503 mln zł, a zysk netto znalazł się na poziomie 411 mln zł.

Wstępne szacunki wyników energetycznej grupy nie zawierają danych porównawczych, czy informacji na temat wysokości zadłużenia.

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał Enea opublikuje 21 listopada.

Na GPW znajdują się dwie serie obligacji Enei – wygasające w lutym przyszłego roku papiery ENA0220 o wartości 878,2 mln zł, które notowane są tylko na rynku hurtowym BondSpot, a także niedawno wyemitowana seria ENA0624 na 1 mld zł. W ostatniej transakcji wyceniano ją na 100,8 proc. nominału (jego wartość to 100 tys. zł), co daje 2,76 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje