środa, 29 maja 2024

Newsroom

Energetyczne spółki skarbu państwa z ofertą na aktywa węglowe

msd | 17 lipca 2023
W ramach tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego skarb państwa przedstawił Enei, Enerdze, PGE i Tauronowi cenę proponowaną za aktywa węglowe wraz z mechanizmem rozliczenia przypisanego im długu wewnątrzgrupowego.

Minister Aktywów Proponuje Enei łącznie 3,11 mld zł za udziały w spółkach Enea Wytwarzanie oraz Enea Elektrownia Połaniec. Ich dług wobec obecnego właściciela (2,38 mld zł) miałby być spłacany przez osiem lat, a w 70 proc. byłby objęty gwarancją skarbu państwa.

Natomiast PGE zaproponowano 849 mln zł za 100 proc. akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Spłatę wartego 5,4 mld zł długu także przewidziano na osiem lat przy 70-proc. gwarancji skarbu państwa.

Do Taurona trafić ma natomiast symboliczna złotówka za 100 proc. akcji spółki Tauron Wytwarzanie. Jej zadłużenie wewnątrzgrupowe (ok. 5,67 mld zł) zostałoby uregulowane na dwa sposoby – część wróciłaby do Taurona (2,12 mld zł) w ciągu ośmiu lat i byłaby objęta 70-proc. gwarancją, natomiast w pozostałe środki miałyby pochodzić z kredytu, jaki Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zamierza uruchomić w bankach najpóźniej w ciągu 90 dni od zamknięcia transakcji.

W końcu, do kontrolowanej przez Orlen Energi trafić miałoby 153 mln zł za 89,64 proc. udziałów w spółce Energa Elektrownie Ostrołęką (brak długu wewnątrzgrupowego).

Jak wskazano, przedstawiony każdej ze spółek dokument nie stanowi wiążącej oferty i będzie przedmiotem dalszych negocjacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami a skarbem państwa.

Zgodnie z ogólnymi założeniami, przeniesienie aktywów węglowych do NABE umożliwić ma koncernom energetycznym łatwiejszy dostęp do finansowania dla inwestycji w pozostałych obszarach.

Na Catalyst notowane są obligacje Enei, PGE oraz Taurona z marżami między 1,2 a 1,4 pkt proc. i wycenami lekko powyżej nominału. Najbliżej do wykupu ma wart 2 mld zł dług Enei, który wygasać będzie w czerwcu przyszłego roku.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst