poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych uplasowała połowę oferty

msd | 08 czerwca 2017
Z wartej od 4 do 10 mln zł publicznej memorandowej emisji obligacji spółka pozyskała 5,13 mln zł.

Uplasowane papiery serii K oprocentowane są na stałe 8,2 proc. rocznie przy dwuletnim okresie spłaty, który na żądanie emitenta może ulec skróceniu. 

Papiery zostaną zabezpieczone hipoteką (na drugim z czterech zajętych miejsc), cesją na obecnych i przyszłych wierzytelnościach z realizowanych kontraktów oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Uplasowanie połowy emisji może (ale nie musi) cieszyć FKD, jeśli wziąć pod uwagę, że poprzednia publiczna oferta obligacji spółki z 2015 r. nie doszła do skutku. Wówczas próg emisji wynosił 7,5 mln zł, a celem było pozyskanie środków na akwizycję. Ostatecznie spółka pozyskała niezbędne środki w inny sposób. Tym razem wpływy z emisji trafić mają na finansowanie bieżącej działalności, a dokładniej realizację kontraktów, które zapełniły tegoroczny portfel zamówień w całości.

Obligacje FKD trafią na Catalyst, gdzie spółka była notowana w latach 2013-2016. Spółka ma dwa miesiące na złożenie wniosku do GPW w sprawie wprowadzenia papierów do obrotu.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje