niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych zrolowała tylko 2,7 mln zł obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 16 kwietnia 2019
Jak wynika z naszych informacji, cała zakończona właśnie oferta papierów serii Z obliczona była na 12 mln zł. Spółka chciała dzięki niej złapać płynnościowy oddech.

Ofertę obligacji serii Z spółka kierowała przede wszystkim do obecnych wierzycieli.

Głównym celem emisji jest zrolowanie obecnie wyemitowanych obligacji przez emitenta, a tym samym umożliwienie spółce uzyskanie pełnej płynności i umożliwienie docelowo spłatę zaciągniętych zobowiązań – napisano w teaserze informacyjnym, do którego dotarł serwis Obligacje.pl.

Warunki wyemitowanych obligacji przewidują trzyletni okres spłaty przy stałym 8-proc. kuponie, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza wypłata odsetek nastąpić ma po roku, kolejne zaś mają trafiać do inwestorów co sześć miesięcy.

Wyemitowany przez Fabrykę Konstrukcji Drewnianych dług nie trafi do obrotu na Catalyst, są to bowiem papiery imienne. Ich głównym zabezpieczeniem jest hipoteka, choć dopiero na drugim miejscu.

W marcu FKD nie wykupiła obligacji serii J o wartości 2,08 mln zł. Jej płynnościowe problemy trwają jednak znacznie dłużej, przynajmniej od stycznia, o czym informowaliśmy na łamach Obligacje.pl. Obok rolowania obligacji spółka oferowała też obligatariuszom zamianę długu na nowe akcje.

Nową emisją FKD chciała między innymi zrolować zapadające 7 czerwca obligacje serii K, które pochodzą z emisji publicznej (oferującym był Polski Dom Maklerski).

- Spółka ma problem z terminową spłatą obligacji serii K. Dlatego podjęła rozmowy z obligatariuszami w celu zrolowania tej emisji – mówił w marcu Waldemar Zieliński, prezes FKD, podczas czatu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Podczas tej samej rozmowy prezes Zieliński ocenił, że nie widzi potrzeby uruchamiania wobec spółki postępowania restrukturyzacyjnego, a ryzyko upadłości FKD ocenił jako minimalne.

Wcześniej jednak, w marcu, prezes spółki pisał do obligatariuszy, że proponując im rolowanie „chce uniknąć rozwiązań dla spółki niekorzystnych, czyli przewidzianych prawem upadłościowym, które na pewno nie przybliżyły by spółki do osiągnięcia zamierzonych celów, a państwa do szybkiego zwrotu zainwestowanego kapitału”.

Ponad dwa tygodnie temu FKD porozumiała się z jedynym obligatariuszem wartej 4,7 mln zł serii G, która jest oprocentowana na 16 proc. w skali roku. Zawarte porozumienie zakłada comiesięczną amortyzację i ostateczną spłatę pozostałego kapitału w listopadzie 2020 r.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje