niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Fast Finance dostało od obligatariusza wezwanie do zapłaty 5,3 mln zł

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 26 marca 2019
Fundusz Distressed Assets FIZ AN, który był inicjatorem postępowania restrukturyzacyjnego spółki, wezwał ją do zapłaty 5,3 mln zł tytułem wykupu 5689 obligacji serii P.

W styczniu wobec Fast Finance uruchomiono postępowanie układowe. Na drogę restrukturyzacji windykacyjna spółka weszła właśnie po zawarciu umowy z Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych oraz osobą fizyczną i trzema kontrolowanymi przez nią spółkami. Będący stroną umowy wierzyciele Fast Finance, jak informowano w listopadzie, są właścicielami obligacji serii L, P, R, S i T o łącznej wartości 17,8 mln zł (wliczając należne odsetki).

Distressed Assets FIZ AN to fundusz, który inwestuje w obligacje podwyższonego ryzyka. W istocie, dług Fast Finance do tej kategorii zaliczał się już w styczniu 2017 r., gdy go plasowano. Spółka przydzieliła wówczas 11 377 obligacji serii P o wartości 9,5 mln zł. Termin ostatecznej spłaty papierów z 10-proc. kuponem ustalono na styczeń 2020 r.

Obligacje serii P są zabezpieczone, co znaczy, że z mocy prawa nie wchodzą do układu, chyba że wierzyciel wyrazi taką wolę.

Na Catalyst znajduje jest tylko jedna seria obligacji Fast Finance. To papiery serii M (FFI0121), które spółka przestała obsługiwać w październiku ubiegłego roku. Windykator nie przekazał wówczas inwestorom należnego kuponu i raty częściowego wykupu (obligacje są okresowo amortyzowane).

Aktualnie obrót papierami FFI0121 jest zawieszony z powodu nieprzekazania sprawozdania za III kwartał ubiegłego roku. Jego publikację zapowiedziano na 2 kwietnia. W raporcie Fast Finance prawdopodobnie zawiąże 74,7 mln zł rezerw na udzielone w przeszłości pożyczki oraz nierozliczone zaliczki pobrane przez byłych członków zarządu. Operacja może dorowadzić do wyzerowania kapitałów własnych Fast Finance.

W grudniu administrator zastawu obligacji serii M przejął wierzytelności będące zabezpieczeniem długu.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje