sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Fast Finance zaczynie spłacać obligacje z przedmiotu zastawu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 09 maja 2019
Windykacyjna spółka przekazała administratorowi zastawu notowanych na Catalyst papierów serii M pierwszą transzę środków finansowych, które mają trafić do obligatariuszy.

Spółka na razie nie ujawnia kwoty ani terminu pierwszej wypłaty dla właścicieli papierów FFI0121.

Administrator zastawu jest w trakcie ustalania, między innymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, prawidłowych zasad i procedur cyklicznego przekazywania na rzecz obligatariuszy obligacji serii M środków z przedmiotowych wpływów z jego rachunku. Po uzgodnieniu wszystkich procedur administrator zastawu poinformuje niezwłocznie o sposobie i cykliczności rozliczeń i rozpocznie przekazywanie zgromadzonych środków na rachunki obligatariuszy obligacji serii M – poinformowało Fast Finance.

Przypomnijmy, wartych 4,66 mln zł papierów serii M spółka nie obsługuje od października ubiegłego roku. W grudniu zaś administrator zastawu przejął pakiety wierzytelności będących zabezpieczeniem obligacji, a niedawno porozumiał się ze spółką w sprawie ich dalszego serwisowania.

Nominalna wartość przejętego zastawu to około 30 mln zł. Biegły wycenił go jednak w marcu na 2,46 mln zł.

Przejęte przez administratora wierzytelności dalej serwisować ma Fast Finance, za co ma dostawać – wysokie – 35 proc. odzyskanych kwot. Pozostałe środki trafiać mają zaś na rachunek administratora, by ten mógł je przekazać obligatariuszom.

Od stycznia windykacyjna spółka znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Nie obejmuje ono jednak papierów serii M, bo to dług zabezpieczony. Plan restrukturyzacyjny zakłada zaspokojenie właścicieli obligacji FFI0121 z przedmiotu zastawu.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje