czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Fitch obniżył rating GNB do CCC+

msd | 15 kwietnia 2020
Agencja Fitch Ratings obniżyła długookresową ocenę Getin Noble Banku z B- do CCC+. Nowy rating jest już zbyt niski, aby agencja zechciała określić jego perspektywę.

Fitch ściął też część pozostałych ratingów GNB, w tym ocenę krótkookresową (z B do C), a także długoterminową, ale w skali krajowej (z BB- do B+). Bez zmian pozostała natomiast krótkookresowa ocena w skali krajowej (B), czy rating wsparcia (5).

Wyjaśniając podjęte decyzje ratingowe Fitch zwraca uwagę, że upadłość GNB stanowi realny scenariusz. Agencja tłumaczy to tym, że zdolność banku do poradzenia sobie z niedoborem kapitału jest bardzo podatna na ekonomiczne skutki wybuchu pandemii koronawirusa. Fitch przypomina, że w połowie marca łączny współczynnik kapitałowy GNB spadł do 8,9 proc., czyli około 0,4 pkt proc. poniżej obowiązujących wymogów. Spadek ten wynikał głównie ze aprecjacji franka szwajcarskiego (wzrostu portfela kredytów frankowych).

Jednocześnie Fitch przekazał, że nie oczekuje nakładania na GNB natychmiastowych sankcji z powodu niedoboru kapitałów. Agencja przypomina o publicznych zapowiedziach KNF dotyczących pragmatycznego podejścia do czasowych niedoborów kapitałowych z powodu koronawirusa.

„Bank (…) zwraca uwagę, iż skala zaburzeń w skali makro wywołana przez rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 przekłada się na bezprecedensową zmienność na rynkach finansowych, w tym wolatylność kursów walut i rentowność instrumentów finansowych. Skala tej zmienności jest na tyle istotna, iż może decydować w najbliższym czasie o wysokiej zmienności poziomu współczynnika kapitałowego banku.” – podał Getin Noble Bank. 

Fitch szacuje (choć wcześniej podawał to sam bank), że GNB musi podnieść kapitał o około 200 mln zł, aby spełnić minimalne wymogi kapitałowe. Żeby wypełnić jednak wymóg połączonego bufora kapitałowego (11,82 proc. dla TCR) musiałoby to być 1,2 mld zł.

Na Catalyst notowanych jest 27 serii podporządkowanych obligacji GNB o łącznej wartości 1,39 mld zł, z czego osiem serii na 451 mln zł zapadać będzie jeszcze w tym roku. 

Środa jest ostatnim dniem notowania wygasających w tym miesiącu papierów GNB0420, które sprzedający wycenia na 99,59 proc. nominału. Trzy następne w kolejce do spłaty serie GNB0620, GNB720 i GNB0820 sprzedający wyceniają odpowiednio na 99,4 proc., 96,5 proc. oraz 96,4 proc.

Wszystkie obligacje GNB mają dwucyfrowe rentowności, zależnie od serii sięgające do około 20 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje