piątek, 22 października 2021

Newsroom

Getin Noble Bank nie spełnia kolejnego współczynnika wypłacalności

msd | 13 października 2021
Na skutek aprecjacji kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnej wyceny posiadanych obligacji skarbowych współczynnik kapitału Tier 1 banku spadł poniżej wymaganych unijnym prawem 6 proc.

Według szacunków Getin Noble Banku, w miniony poniedziałek jego jednostkowy współczynnik kapitału Tier 1 spadł do około 5,8 proc. i był o 0,2 pkt proc. poniżej progu określonego w unijnym rozporządzeniu. To już kolejny ze współczynników wypłacalności, którego GNB nie spełnia. W lutym tego roku jego łączny współczynnik kapitałowy spadł bowiem poniżej 8-proc. progu, także wymaganego unijnym rozporządzeniem (polski tzw. wymóg połączonego bufora to jednak 11,86 proc. dla TCR i 9,52 proc. dla Tier 1).

Na koniec I półrocza jednostkowy i skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy GNB wynosił kolejno 7,08 proc. oraz 7,33 proc. W przypadku współczynnika kapitału Tier 1 było to zaś 6,03 i 6,30 proc. Innymi słowy, już wtedy bankowi brakowało wówczas około 1,5 mld zł funduszy własnych, by sprostać polskim wymogom kapitałowym.

W opublikowanym po wtorkowej sesji komunikacie GNB zwraca uwagę, że obniżenie poziomu współczynnika kapitału Tier 1 wynikało z czynników zewnętrznych (wzrost kursu CHF/PLN oraz wzrost rentowności obligacji), niezwiązanych z prowadzoną działalnością operacyjną.

„Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że wdraża wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych” – napisano w komunikacie GNB.

W II kwartale tego roku bank wykazał 3,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto i był to pierwszy jego dodatni wynik od 18 kwartałów. Na koniec czerwca GNB miał jednak 8,3 mld zł frankowych hipotek, które tylko w 4,3 proc. objęte były rezerwami na ryzyko prawne.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii podporządkowanych obligacji GNB o łącznej wartości 680,7 mln zł i terminach spłaty od grudnia 2022 r. do sierpnia 2024 r. Podczas wtorkowej sesji, tj. przed publikacją komunikatu i naruszeniu kolejnej normy kapitałowej, papiery banku wyceniane były z dwucyfrowymi rentownościami, w wielu przypadkach przekraczającymi i 20 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst