środa, 29 maja 2024

Newsroom

Getin Noble Bank rezygnuje z sekurytyzacji portfela kredytów w CHF

msd | 04 lutego 2021
Otrzymane oferty przekroczyły rozważaną wielkość emisji, ale warunki finansowe nie spełniły oczekiwań – wynika z wyjaśnień banku.

Odstąpienie od transakcji sekurytyzacji Getin Noble Bank tłumaczy także innymi czynnikami zewnętrznymi, w tym aktualnym otoczeniem rynkowym. W ocenie banku i aranżera transakcji, jej przeprowadzenie mogłoby nie przynieść osiągnięcia zakładanego efektu ekonomicznego. 

Jak podano, GNB rozwiązał umowę z aranżerem, ale nie wyklucza przeprowadzenia transakcji w przyszłości.

„(…) Bank będzie kontynuował działania zmierzające do realizacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF i w najbliższym możliwym terminie planuje ponownie zwrócić się do potencjalnych inwestorów z propozycją udziału w takiej transakcji, przy czym aktualne pozostają zastrzeżenia mówiące o tym, że jej powodzenie, w tym osiągnięcie oczekiwanego wpływu na współczynniki kapitałowe uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych, na które bank nie ma wpływu, i które z uwagi na obecne otoczenie są trudne do przewidzenia” – podano w komunikacie.

W listopadzie GNB zapowiedział zamiar przeprowadzenia transakcji sekurytyzacji portfela kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, która objęłaby umowy warte co najmniej 750 mln CHF. Bank chciał w ten sposób przenieść ryzyko kredytowe i kursowe, obniżając sobie także wymóg kapitałowy, co pozytywnie odbiłoby się na jego wskaźnikach wypłacalności.

Na koniec września portfel kredytowy GNB wart był 35 mld zł według wartości bilansowej (netto), z czego na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich przypadała równowartość 8,97 mld zł (2,14 mld zł CHF netto). Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 bankowej grupy wynosiły wówczas tylko 8,6 proc. oraz 7,2 proc. Najprościej rzecz ujmując, dziura kapitałowa GNB to około 1,2 mld zł.

Na Catalyst notowanych jest 18 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku z terminami wykupu do sierpnia 2024 r. Po środowej sesji z obrotu wycofano papiery GNB0221, zaś najkrótsze notowane serie GNB0321 i GNB0421 wyceniane są przez sprzedających kolejno na 98,7 oraz 97,75 proc. nominału. Dłuższe obligacje banku notowane są z dwucyfrowymi rentownościami, nierzadko przekraczającymi 20 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst