wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Getin Noble Bank rezygnuje z sekurytyzacji portfela kredytów w CHF

msd | 04 lutego 2021
Otrzymane oferty przekroczyły rozważaną wielkość emisji, ale warunki finansowe nie spełniły oczekiwań – wynika z wyjaśnień banku.

Odstąpienie od transakcji sekurytyzacji Getin Noble Bank tłumaczy także innymi czynnikami zewnętrznymi, w tym aktualnym otoczeniem rynkowym. W ocenie banku i aranżera transakcji, jej przeprowadzenie mogłoby nie przynieść osiągnięcia zakładanego efektu ekonomicznego. 

Jak podano, GNB rozwiązał umowę z aranżerem, ale nie wyklucza przeprowadzenia transakcji w przyszłości.

„(…) Bank będzie kontynuował działania zmierzające do realizacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF i w najbliższym możliwym terminie planuje ponownie zwrócić się do potencjalnych inwestorów z propozycją udziału w takiej transakcji, przy czym aktualne pozostają zastrzeżenia mówiące o tym, że jej powodzenie, w tym osiągnięcie oczekiwanego wpływu na współczynniki kapitałowe uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych, na które bank nie ma wpływu, i które z uwagi na obecne otoczenie są trudne do przewidzenia” – podano w komunikacie.

W listopadzie GNB zapowiedział zamiar przeprowadzenia transakcji sekurytyzacji portfela kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, która objęłaby umowy warte co najmniej 750 mln CHF. Bank chciał w ten sposób przenieść ryzyko kredytowe i kursowe, obniżając sobie także wymóg kapitałowy, co pozytywnie odbiłoby się na jego wskaźnikach wypłacalności.

Na koniec września portfel kredytowy GNB wart był 35 mld zł według wartości bilansowej (netto), z czego na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich przypadała równowartość 8,97 mld zł (2,14 mld zł CHF netto). Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 bankowej grupy wynosiły wówczas tylko 8,6 proc. oraz 7,2 proc. Najprościej rzecz ujmując, dziura kapitałowa GNB to około 1,2 mld zł.

Na Catalyst notowanych jest 18 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku z terminami wykupu do sierpnia 2024 r. Po środowej sesji z obrotu wycofano papiery GNB0221, zaś najkrótsze notowane serie GNB0321 i GNB0421 wyceniane są przez sprzedających kolejno na 98,7 oraz 97,75 proc. nominału. Dłuższe obligacje banku notowane są z dwucyfrowymi rentownościami, nierzadko przekraczającymi 20 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Udział niewykupionych obligacji zaczyna przyrastać

  04 kwietnia 2023
  W ostatnich 12 miesiącach do inwestorów nie wróciło 1,2 proc. kapitału z notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych. Jeszcze w tym roku wskaźnik ten wzrośnie do wartości dwucyfrowych.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Zero defaultów, mało emisji

  07 października 2022
  Wartość i liczba defaultów spadła do zera w ostatnich 12 miesiącach, co jest pierwszym takim okresem od kiedy mierzymy Indeks Default Rate. Inne dane statystyczne są bardziej zatrważające – wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 41 proc. w III kw. (r/r).
  czytaj więcej
 • Ten rekord Catalyst nie zostanie pobity. Nigdy

  04 października 2022
  Przez ostatnich 12 miesięcy (do końca września) emitenci obecni na Catalyst wykupili w terminie wszystkie zapadające w tym czasie obligacje. Wartość naszego indeksu po raz pierwszy spadła do zera. Już wiadomo, że nie utrzyma się na tym poziomie.
  czytaj więcej
 • EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

  03 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

  06 czerwca 2023
  Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

  06 czerwca 2023
  Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

  06 czerwca 2023
  Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej