czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Getin Noble Bank sprzedaje część akcji Noble Securities

msd | 22 czerwca 2018
Bank sprzeda na rzecz Leszka Czarneckiego, swojego głównego akcjonariusza, 874 tys. akcji Noble Securities stanowiących 25,01 proc. kapitału zakładowego brokera za 36 mln zł.

Zawarta umowa ma na razie charakter warunkowy. Do transakcji dojdzie jeśli Komisja Nadzoru Finansowego nie wyrazi co do niej sprzeciwu. Ponadto, zawarta umowa przyznaje też Leszkowi Czarneckiemu opcję call na żądanie sprzedaży przez GNB kolejnych 25 proc. akcji Noble Securities.

Sprzedaż akcji brokera, jak informuje bank, pozwoli na rozpoznanie utraty kontroli nad Noble Securities i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego.

Sprzedaż Noble Securities jest jednym z elementów przygotowanego przez GNB i zatwierdzonego przez KNF planu ochrony kapitału. Na koniec marca luka kapitałowa banku na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego oraz współczynnika kapitału Tier 1 wynosiła odpowiednio 1,1 mld zł oraz 1,3 mld zł. GNB zobowiązał się wówczas do dokapitalizowania kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat, co gwarantować miałby właśnie Leszek Czarnecki. 

W ramach przygotowanego planu ochrony kapitału zapowiedziano warte 200 mln zł emisje akcji w 2018 r. oraz na 100 mln zł w kolejnym roku. Tegoroczne oferty, każda po 100 mln zł, zostaną zamknięte do 31 lipca oraz 15 października. Ponadto, plan podwyższenia funduszy własnych zakłada emisję do końca 2019 r. wartych 450 mln zł instrumentów zaliczanych do kapitału Tier 1 (tzw. CoCo). Bank planuje też emisję obligacji podporządkowanych dla inwestorów instytucjonalnych, najpierw na eurorynku, później ewentualnie w kraju.  

W ubiegłym tygodniu agencja EuroRating obniżyła ocenę GNB z B+ do B. Jej perspektywa jest negatywna. O zmianie decydować miała właśnie przede wszystkim słaba pozycja kapitałowa banku.

Na Catalyst notowanych jest 36 serii obligacji GNB, w tym 35 z nich to papiery podporządkowane. Rentowności części z nich przekraczają 9 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst