czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Getin Noble Bank straci 164 mln zł na wakacjach kredytowych

msd | 05 września 2022
W związku z rezerwami na przewidywane koszty wakacji kredytowych bank wykaże stratę netto w III kwartale. Póki co, nadal nie opublikował jeszcze sprawozdania za I półrocze.

Według zapowiedzi Getin Noble Banku, w III kwartale wakacje kredytowe obciążą jego wynik netto kwotą 164 mln zł. Szacunki te oparto o założenie, że zawieszenie wykonywania umów o złotowy kredyt hipoteczny obejmie 49 proc. uprawnionego do tego kapitału. 

Jak na razie, wakacjami kredytowymi GNB objął 33 proc. umów, odpowiadających za 44 proc. kapitału uprawnionego do zawieszenia w spłatach. 

Z powodu rezerw na wakacje kredytowe bank wykaże stratę netto w III kwartale. Póki co, GNB każe inwestorom czekać do 23 września na sprawozdanie za I półrocze. 

Według ostatniego raportu, na koniec marca grupa GNB dysponowała niespełna 404 mln zł funduszy własnych, a jej łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 wynosiły ledwie 1,3 i 0,5 proc. Tym samym bankowa grupa miała około 4,5 mld zł niedoborów kapitałowych wobec wymogów KNF (ok. 1,4-2,2 mld zł niedoboru względem unijnego rozporządzenia CRR). W związku z bardzo złą sytuacją kapitałową zarząd GNB wprost wskazywał na ryzyko zagrożenia upadłością, a audytor odmówił bankowi wydania opinii do sprawozdania za 2021 r.

W kwietniu GNB złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie nowego planu naprawy (poprzedni został odrzucony w grudniu, a nadzorca ustanowił w banku kuratora).

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 681 mln zł. Większość z nich wyceniana jest istotnie poniżej połowy nominału.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej