wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Getin Noble Bank z zarzutami UOKiK-u

msd | 04 listopada 2019
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca bankowi próbę jednostronnej zmiany sposobu wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych w przypadku kredytów hipotecznych.

Z ustaleń UOKiK wynika, że w 2016 r. Getin Noble Bank rozesłał do klientów listy, w których informował o wprowadzeniu nowego sposobu wyliczania kursów walutowych. Bank miał odsyłać klientów do serwisu Reuters, dodając sobie określony spread. Zdaniem UOKiK to zmiana, która wymagałaby dobrowolnego porozumienia banku z konsumentami. 

Według UOKiK, GNB poinformował również o zastąpieniu postanowień dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) obowiązkiem poddania się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, co mogłoby wiązać się z koniecznością zawarcia aktu notarialnego. Urząd zakwestionował takie działanie, ponieważ jego zdaniem uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów związanych z BTE nie daje przedsiębiorcy prawa do wdrożenia do wykonywanych umów innych form zabezpieczeń

- Sposób wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut oraz inne zabezpieczenie spłaty długu to, zdaniem urzędu, istotne elementy umowy. Nie powinno się ich jednostronnie zmieniać w umowach zawieranych na czas oznaczony, w których dochodzi do zadłużenia się konsumentów. Klienci zostali postawieni pod ścianą – banki dały im wybór: zaakceptowanie zmian lub wypowiedzenie umowy, co oznaczało, że natychmiast musieliby spłacić zadłużenie. Dlatego wiele osób zostało zmuszonych zaakceptować nowe zasady ustalone przez silniejszą stronę, czyli banki – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak przypomniano, wobec GNB i kilku innych banków UOKiK prowadzi postępowania o uznanie za niedozwolone niejasnych zasad ustalania kursów kupna i sprzedaży walut.

GNB grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu.

Na Catalyst notowane są 32 serie obligacji GNB, w tym 31 to dług podporządkowany o łącznej wartości prawie ponad 1,6 mld zł. Najbliższe wykupu papiery GNB1119 i GNB1219 rynek wycenia kolejno na 99,65 oraz 99,4 proc. nominału.

Wiele dłuższych serii podporządkowanego długu GNB notowanych jest w okolicach 12-17 proc. rentowności brutto wobec nawet ponad 30 proc. przed miesiącem.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje