czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Getin Noble Bankowi brakuje 1,3 mld zł kapitału Tier 1

| 25 kwietnia 2018
Bank planuje dokapitalizowanie w ciągu dwóch lat kwotą prawie 1 mld zł, gwarantowaną przez głównego akcjonariusza – wynika z przygotowanego przez GNB planu ochrony kapitału, który zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Na koniec marca niedobór kapitału w GNB dla łącznego współczynnika kapitałowego sięgał 1,1 mld zł, co przekładało się na 2,5 pkt proc. różnicy in minus względem wymaganego poziomu tego współczynnika. Luka kapitałowa na poziomie współczynnika kapitału Tier 1 (T1) i współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) sięgała zaś odpowiednio 1,3 mld zł oraz 0,5 mld zł, czyli kolejno 3,0 pkt proc. oraz 1,1 pkt proc. względem wymaganych poziomów.

GNB zaznacza, że powstanie luki kapitałowej związane jest przede wszystkim ze zmianami, jakie zaszły w otoczeniu prawno-regulacyjnym, na skutek których rosną wymogi kapitałowe wobec banków. Wśród nich ostatnio wymienić należy przede wszystkim obowiązujące od grudnia wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych. Bank wskazuje, że powstałe niedobory kapitału nie mają natomiast związku z jego działalności operacyjną. To akurat dość interesujące wyjaśnienie, jeśli wziąć pod uwagę ponoszone przez GNB straty.

Tak czy inaczej, niespełnienie wymogów kapitałowych zmusiło bank do przygotowania planu ochrony kapitału, który właśnie zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego. Sporządzony plan zakłada spełnienie wymogów w zakresie wszystkich kategorii współczynników kapitałowych (CET1, Tier 1 i Tier 2) do końca 2019 r. Ma się to udać poprzez dokapitalizowanie w kwocie blisko 1 mld zł, co gwarantować ma główny akcjonariusz GNB.

W tym roku Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz banku, objął już wartą 190 mln zł emisję akcji GNB. W ramach planu ochrony kapitału wziąć ma udział także w kolejnej, wartej tym razem 200 mln zł, którą zaplanowano na drugą połowę 2019 r. Następną emisję, o wartości 100 mln zł, zaplanowano na 2019 r. Ma być gwarantowana przez głównego akcjonariusza.

Ponadto, GNB planuje też emisję instrumentów zaliczanych do kapitału Tier 1, z których chciałby pozyskać 450 mln zł do końca 2019 r. Chodzi o niesławne CoCo, czyli nieobecne jeszcze na polskim rynku obligacje hybrydowe, które – w uproszczeniu – po zejściu kapitałów poniżej określonego poziomu mogą być automatycznie umorzone lub zamienione na akcje. Wpływy z takich obligacji mogą zasilić fundusze dodatkowe Tier 1 (Additional Tier 1, AT1).

Przeprowadzona analiza prawna wykazała, że istnieje możliwość przeprowadzenia takiej transakcji w reżimie prawnym jednego z państw Unii Europejskiej. W oparciu o stworzone rozwiązanie bank planuje przeprowadzić emisję stosownych instrumentów, które będzie można po uzyskaniu stosownej decyzji Komisji zaliczyć do Additional Tier 1 – poinformował GNB.

Bank chce też powrócić do emisji obligacji podporządkowanych, tym razem do kwalifikowanych inwestorów na eurorynku. Niemniej, GNB ma też rozważyć emisje podporządkowanego długu na rynku krajowym, które trafiłyby jednak wyłącznie do profesjonalnych podmiotów.

Ostatnim elementem planu ochrony kapitału GNB jest natomiast sprzedaż akcji Noble Securities, co miałoby umożliwić rozpoznanie dodatkowego zysku z utraty kontroli nad spółką. Bank zaplanował też połączenie z BPI Bankiem Polskich Inwestycji, którego jest jedynym właścicielem.

W osobnym komunikacie GNB odtajnił też opóźnioną informację poufną w zakresie istotnego wzrostu wartości odpisów w IV kwartale 2017 r. Publikację rocznego sprawozdania finansowego banku zaplanowano na najbliższy czwartek.

W obrocie na Catalyst znajduje się 38 serii obligacji Getin Noble Banku, z czego 37 serii to papiery podporządkowane z terminami wykupu od maja tego roku do sierpnia 2024 r. We wtorek większość długu banku wyceniano z 7-8,5 proc. rentowności brutto. W środę rano niektóre obligacje GNB rozpoczynają dzień od spadków sięgających 4-5 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej