czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Ghelamco Invest uplasowało obligacje warte 30 mln zł

msd | 24 stycznia 2023
Spółka warunkowo przydzieliła trzyletnie papiery dłużne, za które zobowiązała się płacić WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Na warte 30 mln zł obligacje zgłoszono 55,09 mln zł popytu od 127 inwestorów, stąd konieczne było dokonanie 46-proc. redukcji złożonych zapisów. Dzień emisji nowych papierów Ghelamco wyznaczono zaś na 3 lutego.

Wzorem wcześniejszych emisji z lat 2021-2022 nowe papiery Ghelamco oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Przy czym, na razie nie ujawniono ich ceny emisyjnej (większość poprzednich ofert plasowano z dyskontem). Do trzech lat skrócono natomiast okres spłaty długu, ponieważ wcześniej spółka plasowała papiery na trzy i pół do czterech lat.

Jak zawsze, emitowane przez spółkę obligacje zabezpieczone zostaną poręczeniem cypryjskiego Granbero Holdings, podmiotu konsolidującego polskie projekty grupy Ghelamco.

Nowe papiery Ghelamco zostały uplasowane w ramach przyjętego w grudniu programu emisji do 150 mln euro (lub równowartości w innej walucie), który nie wymaga sporządzenia prospektu.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,045 mld zł, z czego w tym roku wygasać będzie tylko 50 mln zł, ale już w 2024 r. spółka ma do spłaty 795 mln zł. 

Największa obecnie zmiennookuponowa seria GHI1224 o wartości 400 mln zł, za którą Ghelamco także płaci 5 pkt proc. marży, wyceniana jest na 99,9 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje