niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Ghelamco zredukowało zapisy o 44 proc.; zapowiada kolejną emisję

ems | 31 października 2023
Mimo skrócenia okresu przyjmowania zapisów z 15 do pięciu dni, inwestorzy zgłosili prawie 133 mln zł popytu w wartej 75 mln zł publicznej ofercie zielonych obligacji Ghelamco Invest. Spółka przeprowadzi więc trzydniową dogrywkową ofertę na 50 mln zł.

W skróconej do pięciu dni subskrypcji 937 inwestorów zapisało się na obligacje dewelopera o wartości nominalnej 132,96 mln zł, co daje średnio 141,9 tys. zł na każdego z nich i było jedną z wyższych wartości w tegorocznych ofertach publicznych. Przy czym, samo skrócenie zapisów wynikało z tego, że pulę 75 mln zł wyczerpano już drugiego dnia oferty.

Uwzględniwszy wyjściowe dyskonto (2,5 proc.) i fakt, że cena emisyjna rosła od pierwszego dnia zapisów w ślad za naliczanymi odsetkami, rzeczywistą wartość subskrypcji Ghelamco Invest podsumowało na 73,18 mln zł.

Wobec udanego powrotu z detalicznymi obligacjami po ponad trzyletniej przerwie spółka nie każe długo czekać inwestorom na koleją ofertę publiczną. W najbliższy poniedziałek, 6 listopada, ruszy z wartą do 50 mln zł emisją, która potrwa trzy dni. Ponownie zaproponuje czteroletni dług z 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M i zabezpieczeniu poręczeniem cypryjskiej spółki, która konsoliduje polskie aktywa Ghelamco. Docelowo papiery te prawdopodobnie zostaną zasymilowane z właśnie przydzieloną serią o wartości 75 mln zł, której ostateczna emisja nastąpi 17 listopada.

Jeśli warta 50 mln zł oferta ponownie okaże się sukcesem, Ghelamco Invest wykorzysta łącznie 125 mln zł z programu emisji o wartości 250 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt we wrześniu.

Tymczasem przy okazji przydziału nowych papierów Ghelamco skupiło też starsze papiery o łącznej wartości 6,47 mln zł i terminach spłaty w styczniu przyszłego roku. Przed kilkoma dniami podobną operację spółka przeprowadziła w odniesieniu do obligacji za 23,46 mln zł, gdy ostatecznie rozliczyła ostatnią bezprospektową emisję o wartości 65 mln zł. 

Aktualnie na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji dewelopera z terminami spłaty do marca 2027 r. Najdłuższe z nich, przy 5-proc. marży, wyceniane są na 99,7 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje