poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Newsroom

Globalna sytuacja wspiera instrumenty dłużne

Krzysztof Izdebski, Generali Investments TFI | 25 listopada 2019
Od początku roku inwestorzy zagraniczni, którzy z reguły dominowali na rynku długu, zredukowali stan posiadania w polskich obligacjach o 28 mld zł.

Obecna sytuacja, w której istnieje ryzyko eskalacji wojen handlowych i rosną obawy o spowolnienie gospodarcze na świecie, także w Polsce, powinna wspierać instrumenty dłużne. Pytanie, czy wraz z obawami o spowolnienie w Polsce, nie powróciły obawy o popyt na krajowe obligacje.

Pomiędzy kwietniem a sierpniem polskie obligacje skarbowe notowały wyraźne spadki rentowności. W tym okresie 10-letni benchmark spadł z przedziału 2,8-3,0 do 1,8 proc. w połowie sierpnia. W ostatnim czasie nastąpiło jednak delikatne odbicie i kształtuje się on teraz na poziomie 1,9-2,2 proc.

Od początku roku inwestorzy zagraniczni, którzy z reguły dominowali na rynku długu, zredukowali stan posiadania w polskich obligacjach o 28 mld zł. Taka podaż z reguły powinna mocno osłabić wyceny, ale w tym samym czasie polskie banki zwiększyły inwestycje w papiery dłużne aż o 45 mld, koncentrując się jednak na papierach krótszych i zmiennoprocentowych.

Proces ten wzmocniony został przez politykę emisyjną Ministerstwa Finansów, które w ostatnich tygodniach zastąpiło normalne przetargi sprzedaży obligacji aukcjami zamiany, podczas których zbywa obligacje średnio i długoterminowe, odkupując papiery, z terminem wykupu na 2020 roku.

Polityka aukcji zamiany jak i popyt banków na krótkie instrumenty spowodowały w ostatnich tygodniach stromienie krzywej rentowności poprzez spadki zysku na krótkim końcu, spychając dochodowość na instrumentach poniżej roku w okolice 0,8-1,0 proc., na instrumentach dwuletnich zaś w okolice 1,4 proc. Benchmark pięcioletni jest na poziomie ok. 1,8 proc. zaś 10-letni notowany jest na ok. 2,05 proc.

Wydaje się, że takie poziomy rentowności powinny utrzymać się do końca roku. Jednak z powodu mniejszej aktywności i niższej płynności możliwa jest większa zmienność cen.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Uciec, ale dokąd?

  03 kwietnia 2020
  Strategia spieniężania wszystkiego co się da, odbiła się na rentownościach obligacji także tych firm, które mają na kontach więcej gotówki niż zobowiązań do spłaty w najbliższych 12 miesiącach. Mocno trzymają się papiery skarbowe.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kup się sam

  27 marca 2020
  Na Catalyst prawie wszystkie obligacje notowane są poniżej nominału. Prawie, bo ceny 100 proc. lub wyżej widnieją jako aktualne także w przypadku transakcji przeprowadzonych w ub.r. lub wcześniej, a w najlepszym wypadku w pierwszej połowie marca i dotyczą nielicznych papierów bankowych.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (luty 2020)

  23 marca 2020
  Catalyst kolejny miesiąc z rzędu notuje obrót mniejszy od 12-miesięcznej średniej. W lutym wyniósł 173,3 mln zł. Oznacza to spadek w porównaniu ze styczniem o 17,7 proc., a w porównaniu z poprzednim rokiem spadek o 37,6 proc.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Odwaga zdrożała

  20 marca 2020
  Lekko licząc 2 bln dolarów warte są programy pomocowe opracowane przez rządy państw zmagających się z pandemią i jej skutkami gospodarczymi. Nawet w świecie monstrualnego zadłużenia nie można bezkarnie pozyskać takich sum.
  czytaj więcej

Emisje