sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

GNB rezygnuje ze sprzedaży portfeli pracujących kredytów

msd | 18 lutego 2022
Getin Noble Bank zrezygnował z zapowiadanej w listopadzie sprzedaży wartych 548 mln zł pracujących kredytów dla wspólnot mieszkaniowych, ponieważ transakcja nie poprawiłaby współczynników kapitałowych w oczekiwanej przez bank skali.

Bank wstrzymał prace nad procesem sprzedaży portfelu umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym. Jak tłumaczy, sprzedaż aktywów na warunkach otrzymanych ofert wiązałaby się z niesatysfakcjonującą poprawą współczynników kapitałowych. A to właśnie ich wzrost miał być zasadniczym celem potencjalnej transakcji.

Według argumentacji banku, podwyżki stóp procentowych, do których doszło już po zebraniu wiążących ofert, przełożą się na wzrost dochodowości portfeli wystawionych na sprzedaż. W nowych warunkach sprzedaż pracujących wierzytelności stała się zatem niezasadna, tłumaczy GNB.

„(…) Bank rozpoczął przygotowania w kierunku przeprowadzenia bardziej uzasadnionej ekonomicznie transakcji syntetycznej sekurytyzacji portfeli, która pozwoli zarówno na uzyskanie oczekiwanego efektu obniżenia wymogów kapitałowych, jak i na zatrzymanie większości generowanych z nich zysków” – podano w komunikacie.

Na koniec III kwartału ubiegłego roku jednostkowy współczynnik kapitału Tier 1 Getin Noble Banku spadł do 5,9 proc. Nie tylko nie spełniał on oczekiwań polskiego nadzorcy, ale znajdował się nawet poniżej unijnej normy, ustalonej na 6 proc. Niedługo po zamknięciu III kwartału współczynniki kapitałowe GNB zanotowały dalszy spadek, na co kluczowy wpływ miał gwałtowny wzrost rentowości obligacji skarbowych i umocnienie franka szwajcarskiego.

W grudniu, tuż przed Świętami, KNF ustanowiła kuratora w Getin Noble Banku. Ponadto Komisja odmówiła bankowi zatwierdzenia zaktualizowanego planu naprawy, jednocześnie wzywając go do przedstawienia nowego planu w terminie czterech miesięcy.

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji GNB o łącznej wartości 680 mln zł i terminach spłaty od grudnia 2022 r. do sierpnia 2024 r. Rentowości wielu z nich znajdują się blisko 30 proc. lub powyżej.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Zero defaultów, mało emisji

  07 października 2022
  Wartość i liczba defaultów spadła do zera w ostatnich 12 miesiącach, co jest pierwszym takim okresem od kiedy mierzymy Indeks Default Rate. Inne dane statystyczne są bardziej zatrważające – wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 41 proc. w III kw. (r/r).
  czytaj więcej
 • Ten rekord Catalyst nie zostanie pobity. Nigdy

  04 października 2022
  Przez ostatnich 12 miesięcy (do końca września) emitenci obecni na Catalyst wykupili w terminie wszystkie zapadające w tym czasie obligacje. Wartość naszego indeksu po raz pierwszy spadła do zera. Już wiadomo, że nie utrzyma się na tym poziomie.
  czytaj więcej
 • EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

  03 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.
  czytaj więcej
 • Koniec Getin Noble Banku; wszystkie obligacje umorzone

  30 września 2022
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jego działalność trafi do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Umorzeniu uległo 705,7 mln zł podporządkowanych obligacji GNB.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst