środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

GNB sprzedał wszystkie akcje TU Europa

msd | 20 czerwca 2022
Getin Noble Bank zawarł wartą 85,7 mln zł umowę sprzedaży 858,3 tys. akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa, stanowiących 9,08 proc. udziału w kapitale spółki.

Bank, a także powiązany z nim Getin Holding, sprzedały łącznie 1,56 mln akcji TU Europa, reprezentujących 16,54 proc. udziału w kapitale. Po rozliczeniu wartej 156,1 mln zł transakcji, z czego bank otrzyma 85,7 mln zł, GNB oraz Getin Holding przestaną być akcjonariuszami ubezpieczyciela.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który pełni rolę kuratora GNB, nie zgłosił sprzeciwu do uchwał zarządu i rady nadzorczej GNB w sprawie zbycia akcji TU Europa, wynika z komunikatu.

Według wcześniej publikowanych informacji, pozwoli to ująć bankowi „nieznaczny” zysk oraz zmniejszyć wymóg kapitałowy z tytułu inwestycji w akcje TU Europa.

Na koniec I kwartału współczynnik kapitału Tier 1 grupy GNB wynosił ledwie 0,5 proc. Od tego czasu obligacje skarbowe nadal taniały, prawdopodobnie dalej obniżając fundusze własne banku (od 31 marca indeks TBSP spadł o ponad 7 proc.). Ponadto, ostatnia podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii istotnie umocniła też franka, co też mogło nie pozostać bez wpływu na rozmiary portfela kredytów walutowych GNB.

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 681 mln zł. Około połowa z nich wyceniana jest poniżej połowy wartości nominalnej, niekiedy w okolicach 40 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst