czwartek, 05 października 2023

Newsroom

GNB sprzedał wszystkie akcje TU Europa

msd | 20 czerwca 2022
Getin Noble Bank zawarł wartą 85,7 mln zł umowę sprzedaży 858,3 tys. akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa, stanowiących 9,08 proc. udziału w kapitale spółki.

Bank, a także powiązany z nim Getin Holding, sprzedały łącznie 1,56 mln akcji TU Europa, reprezentujących 16,54 proc. udziału w kapitale. Po rozliczeniu wartej 156,1 mln zł transakcji, z czego bank otrzyma 85,7 mln zł, GNB oraz Getin Holding przestaną być akcjonariuszami ubezpieczyciela.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który pełni rolę kuratora GNB, nie zgłosił sprzeciwu do uchwał zarządu i rady nadzorczej GNB w sprawie zbycia akcji TU Europa, wynika z komunikatu.

Według wcześniej publikowanych informacji, pozwoli to ująć bankowi „nieznaczny” zysk oraz zmniejszyć wymóg kapitałowy z tytułu inwestycji w akcje TU Europa.

Na koniec I kwartału współczynnik kapitału Tier 1 grupy GNB wynosił ledwie 0,5 proc. Od tego czasu obligacje skarbowe nadal taniały, prawdopodobnie dalej obniżając fundusze własne banku (od 31 marca indeks TBSP spadł o ponad 7 proc.). Ponadto, ostatnia podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii istotnie umocniła też franka, co też mogło nie pozostać bez wpływu na rozmiary portfela kredytów walutowych GNB.

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 681 mln zł. Około połowa z nich wyceniana jest poniżej połowy wartości nominalnej, niekiedy w okolicach 40 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej