piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

GNB sprzedał wszystkie akcje TU Europa

msd | 20 czerwca 2022
Getin Noble Bank zawarł wartą 85,7 mln zł umowę sprzedaży 858,3 tys. akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa, stanowiących 9,08 proc. udziału w kapitale spółki.

Bank, a także powiązany z nim Getin Holding, sprzedały łącznie 1,56 mln akcji TU Europa, reprezentujących 16,54 proc. udziału w kapitale. Po rozliczeniu wartej 156,1 mln zł transakcji, z czego bank otrzyma 85,7 mln zł, GNB oraz Getin Holding przestaną być akcjonariuszami ubezpieczyciela.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który pełni rolę kuratora GNB, nie zgłosił sprzeciwu do uchwał zarządu i rady nadzorczej GNB w sprawie zbycia akcji TU Europa, wynika z komunikatu.

Według wcześniej publikowanych informacji, pozwoli to ująć bankowi „nieznaczny” zysk oraz zmniejszyć wymóg kapitałowy z tytułu inwestycji w akcje TU Europa.

Na koniec I kwartału współczynnik kapitału Tier 1 grupy GNB wynosił ledwie 0,5 proc. Od tego czasu obligacje skarbowe nadal taniały, prawdopodobnie dalej obniżając fundusze własne banku (od 31 marca indeks TBSP spadł o ponad 7 proc.). Ponadto, ostatnia podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii istotnie umocniła też franka, co też mogło nie pozostać bez wpływu na rozmiary portfela kredytów walutowych GNB.

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 681 mln zł. Około połowa z nich wyceniana jest poniżej połowy wartości nominalnej, niekiedy w okolicach 40 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Zero defaultów, mało emisji

  07 października 2022
  Wartość i liczba defaultów spadła do zera w ostatnich 12 miesiącach, co jest pierwszym takim okresem od kiedy mierzymy Indeks Default Rate. Inne dane statystyczne są bardziej zatrważające – wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 41 proc. w III kw. (r/r).
  czytaj więcej
 • Ten rekord Catalyst nie zostanie pobity. Nigdy

  04 października 2022
  Przez ostatnich 12 miesięcy (do końca września) emitenci obecni na Catalyst wykupili w terminie wszystkie zapadające w tym czasie obligacje. Wartość naszego indeksu po raz pierwszy spadła do zera. Już wiadomo, że nie utrzyma się na tym poziomie.
  czytaj więcej
 • EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

  03 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.
  czytaj więcej
 • Koniec Getin Noble Banku; wszystkie obligacje umorzone

  30 września 2022
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jego działalność trafi do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Umorzeniu uległo 705,7 mln zł podporządkowanych obligacji GNB.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst