sobota, 18 stycznia 2020

Newsroom

GNB wciąż zwolniony z części rezerwy obowiązkowej

msd | 04 października 2019
Narodowy Bank Polski zwolnił Getin Noble Bank z obowiązku utrzymywania 55 proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej w całym 2020 r.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Getin Noble Bank wdraża nowy plan naprawy

  13 stycznia 2020
  Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy ma zastąpić realizowany wcześniej plan trwałej poprawy rentowności, którego założenia zdążyły się zdezaktualizować.
  czytaj więcej
 • Krok w przód i dwa kroki w tył Getin Noble Banku

  22 listopada 2019
  Ponad 100 mln zł skonsolidowanej straty netto, dalszy spadek współczynników kapitałowych, wyższy udział kredytów zagrożonych i zmniejszenie nadwyżek płynności – to krótkie podsumowanie dokonań Getin Noble Banku w III kwartale, który oczekuje na zatwierdzenie przez KNF nowego planu naprawy.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank utworzył rezerwę na tzw. mały TSUE

  19 listopada 2019
  Wynik banku za III kwartał zostanie pomniejszony o 24,6 mln zł brutto, ponieważ zawiązał on rezerwę dotyczącą zwrotu kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank z zarzutami UOKiK-u

  04 listopada 2019
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca bankowi próbę jednostronnej zmiany sposobu wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych w przypadku kredytów hipotecznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje