wtorek, 26 marca 2019

Newsroom

GNB z wysokim odpisem z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych

msd | 16 lipca 2018
Getin Noble Bank rozpoznał w II kwartale 59,9 mln zł odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych.

Kwartał wcześniej tego rodzaju odpisy wyniosły 6,8 mln zł. Ostatecznie bank zastrzega jednak, że dane finansowe będą jeszcze weryfikowane przez audytora i do czasu publikacji sprawozdania półrocznego mogą jeszcze ulec zmianie.

Po I kwartale GNB wykazywał 47,7 mln zł skonsolidowanej straty netto. Dodatkowe odpisy w II kwartale bynajmniej nie przybliżają banku do planowanego na 2018 r. osiągnięcia zysku netto. Z drugiej jednak strony bank sprzeda część akcji domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, swojego głównego akcjonariusza. Transakcja ta pozwoli rozpoznać utratę kontroli nad brokerem, a tym samym rozpoznać z tego tytułu dodatni wynik finansowy. Sprzedaż Noble Securities jest jednym z elementów planu ochrony kapitału GNB.

Na koniec marca luka kapitałowa banku na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego oraz współczynnika kapitału Tier 1 wynosiła odpowiednio 1,1 mld zł oraz 1,3 mld zł. W ramach zatwierdzonego przez KNF planu ochrony kapitału GNB zobowiązał się do dokapitalizowania kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat, co gwarantować miałby Leszek Czarnecki. 

W ramach przygotowanego planu ochrony kapitału zapowiedziano warte 200 mln zł emisje akcji w 2018 r. oraz na 100 mln zł w kolejnym roku. Tegoroczne oferty, każda po 100 mln zł, zostaną zamknięte do 31 lipca oraz 15 października. Ponadto, plan podwyższenia funduszy własnych zakłada emisję do końca 2019 r. wartych 450 mln zł instrumentów zaliczanych do kapitału Tier 1 (tzw. CoCo). Bank planuje też emisję obligacji podporządkowanych dla inwestorów instytucjonalnych, najpierw na eurorynku, później ewentualnie w kraju.  

W czerwcu agencja EuroRating obniżyła ocenę GNB z B+ do B. Jej perspektywa jest negatywna. O zmianie decydować miała właśnie przede wszystkim słaba pozycja kapitałowa banku.

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB, w tym 34 z nich to papiery podporządkowane. Rentowności części z nich przekraczają 9-10 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rekordowe wyniki Zakładów Magnetyzowych Ropczyce

  26 marca 2019
  Pomimo niewielkiego wzrostu długu netto, producent materiałów ogniotrwałych istotnie obniżył jego relację w stosunku do wyniku EBITDA. Przysłużyły się temu znacznie wyższe zyski. Poprawiły się też przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • Voxel bardziej zadłużony

  26 marca 2019
  W wyniku zeszłorocznych inwestycji i wypłaty dywidendy dług netto medycznej grupy podwoił się. Efekty akwizycji widoczne mają być w wynikach dopiero później, na razie więc wskaźniki zadłużenia Voxelu zanotowały wzrost.
  czytaj więcej
 • Archicom skupił część własnych obligacji

  16 lipca 2018
  Deweloper nabył w celu umorzenia notowane na Catalyst papiery dłużne serii M1/2016 o wartości nominalnej 7,5 mln zł. Cała emisja warta była dotychczas 55 mln zł.
  czytaj więcej
 • Best zainwestował 57,2 mln zł w II kwartale

  16 lipca 2018
  Nakłady na wierzytelności były o 19 proc. niższe niż przed rokiem, ale i tak można mówić o postępie, bo w I kwartale tego roku Best nie inwestował w ogóle. Tymczasem wpłaty od dłużników rosną, choć raczej powoli.
  czytaj więcej

Emisje