sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

GPW chce rozwoju rynku obligacji w nowej strategii

msd | 13 kwietnia 2023
W oczekującej na publikację nowej strategii Giełda Papierów Wartościowych zamierza między innymi postawić na obligacje nieskarbowe, wynika z zapowiedzi Marka Dietla, prezesa GPW.

GPW finalizuje prace nad strategią na lata 2023-2027, którą zamierza opublikować w najbliższym czasie. Według prezesa Marka Dietla, Giełda zamierza postawić na pogłębienie obecności w tych liniach, w których już jest obecna. Wśród uwzględnionych w strategii inicjatyw znajdzie się też miejsce dla obligacji nieskarbowych.

- Tak. Zdecydowanie widzimy to jako instrument, który ma największy potencjał do rozwoju. On się jakoś z różnych powodów nie rozwinął w Polsce. Zdecydowanie na niego patrzymy w nowej strategii – powiedział szef GPW w odpowiedzi na pytanie Obligacje.pl.

Prezes GPW, ani pozostali przedstawiciele Giełdy, nie odnieśli się jednak do pytania o działalność Polskiej Agencji Ratingowej i brak złożenia do KRS sprawozdania finansowego jeszcze za 2021 r. A tymczasem, mimo braku licencji na nadawanie publicznych ratingów, PAR miała osiągnąć 2,8 mln zł przychodów i 1,1 mln zł zysku netto w ubiegłym roku (GPW swojej części tego zysku jednak nie księguje, ponieważ już dawno spisała inwestycję w 36-proc. pakiet akcji PAR-u do zera). 

W ślad za niższymi obrotami na rynku finansowym i towarowym zeszłoroczne przychody grupy GPW spadły o 4,5 proc. r/r do 389,3 mln zł, a jej koszty operacyjne wzrosły o 11,1 proc. do 254,9 mln zł.  Co prawda GPW zaksięgowała 7,9 mln zł zysku na okazyjnym nabyciu giełdy w Armenii, ale i musiała uwzględnić 9,8 mln zł utraty wartości firmy BondSpotu w związku z obniżeniem prognozy wzrostu przychodów spółki oraz wyższym kosztem kapitału. Wzrost stóp procentowych w połączeniu z nadwyżkami płynności pozwoliły GPW osiągnąć wysokie przychody finansowe (23,5 mln zł wobec 1 mln zł rok wcześniej). Do tego doszły też niższe koszty finansowe (spłata obligacji) i poprawa wyników grupy KDPW. Ostatecznie Giełda wykazała więc 145 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 161,3 mln zł rok wcześniej (-10,1 proc. r/r).

Po styczniowych i październikowych wykupach obligacji o łącznej wartości 245 mln zł grupa GPW zamknęła rok praktycznie bez zadłużenia finansowego. Miała natomiast 378,6 mln zł środków pieniężnych i kolejne 64 mln zł w płynnych środkach (głównie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym).

Więcej wiadomości kategorii Catalyst