wtorek, 31 stycznia 2023

Newsroom

GPW przejęła giełdę w Armenii

msd | 29 czerwca 2022
Giełda Papierów Wartościowych nabyła od Centralnego Banku Armenii większościowy pakiet akcji tamtejszej giełdy, która stawiała dotychczas na rynek obligacji.

Za przejęcie 967 akcji stanowiących 65,03 proc. w kapitale Armenia Securities Exchange (AMX) warszawska GPW zobowiązana jest zapłacić około 9,6 mln zł w dwóch transzach. W wyniku zawarcia transakcji GPW przejęła też pośrednią kontrolę nad depozytem papierów wartościowych w Armenii.

- Patrzymy na tę inwestycję jak na długoterminowe partnerstwo. Naszym celem jest odtworzenie wspólnymi siłami rynku kapitałowego Armenii i rozszerzenie naszej działalności w regionie. Stawiamy również na rozwój infrastruktury rynków kapitałowych, stworzenie przedsiębiorstwom możliwości pozyskiwania trwałego i niedrogiego kapitału oraz umożliwienie inwestorom i oszczędzającym bardziej profesjonalnego zarządzania oszczędnościami i inwestycjami w ramach szerszej gamy produktów i możliwości inwestycyjnych – przekonuje Marek Dietl, prezes GPW, cytowany w komunikacie.

Na koniec I kwartału AMX nie miała zadłużenia, a posiadane przez nią środki pieniężne netto stanowiły około 12,8 mln zł, wynika z informacji przekazanych przez GPW.

Po transakcji udział Centralnego Banku Armenii (CBoA) w kapitale AMX spadł do 25,02 proc. Pozostałe 9,95 proc. stanowią zaś akcje własne AMX.

AMX jest jedynym podmiotem prowadzącym rynek regulowany w Armenii. Notowanym są na nim akcje jedenastu spółek, którymi zawarto w maju łącznie 80 transakcji o całkowitej wartości ok. 385 tys. zł. Znacznie lepiej rozwinięty jest jednak tamtejszy rynek obligacji przedsiębiorstw, gdzie notowane są 104 serie obligacji od 21 emitentów. Łączne obroty tymi papierami sięgnęły w maju ok. 33,5 mln zł przy 272 zawartych transakcjach. Na AMX odbywa się też handel papierami skarbowymi (ok. 184,8 mln zł obrotów w maju), dla których prowadzony jest tam także rynek pierwotny.

W grudniu ubiegłego roku AMX wprowadziła cztery własne indeksy obligacji korporacyjnych. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst