środa, 29 maja 2024

Newsroom

GPW zawiesiła obrót… obligacjami skarbowymi - zaktualizowana

msd | 29 marca 2018
Pod koniec środowej sesji „ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu” Giełda zawiesiła obrót papierami IZ0823. W czwartek z kolei za brak tabel odsetkowych wstrzymano handel długiem BGK i Kruka.

Treść zaktualizowana o nowy komunikat Ministerstwa Finansów. Nowy tekst oznaczono kursywą.

Sytuacja ze środowym zawieszeniem obligacji IZ0823 wydaje się o tyle intersująca, że chodzi przecież o dług skarbu państwa. Jeszcze ciekawiej robi się, jeśli uwzględnić adnotację GPW o tym, że „emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie”. Giełda, w informacji przekazanej Obligacje.pl, podaje, że opis błędu dotyczącego obligacji IZ0823 był nadmiarowy.

Do zawieszenia obrotu dojść miało natomiast, ponieważ „potencjalnie zawarte transakcje mogły być obarczone błędem złej kalkulacji wartości transakcji”. GPW nie wyjaśnia na czym ów błąd polegał. Potencjalnie mógł być on związany z aktualizacją wartości nominalnej, papiery IZ0823 mają bowiem nominał indeksowany inflacją.

Notowania obligacji IZ0823 wznowiono w czwartek.

Przyczyną zawieszenia obrotu obligacjami IZ0823 w dniu 28.03.2018 r. były działania operacyjne podjęte przez GPW. Skarb Państwa nie naruszył obowiązujących przepisów a tym samym interesu i bezpieczeństwa uczestników obrotu - poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie w czwartek z powodu nieprzekazania tabel odsetkowych zawieszono obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK1021) oraz Kruka (KRU1018). Z tego samego powodu podtrzymano też zawieszenie papierów XSystem (XSM0319), Krakowa (KRA1027) oraz Wałbrzycha (WAB1027).

Sam Kruk wyjaśnia, że sprawa ma charakter techniczny, wynikający z kalendarza pracy GPW, w którym zapisano dzień wolny na 30 marca. Spółka, jak podaje, działa zgodnie z warunkami emisji obligacji.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst