piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Grudniowa emisja publiczna Kruka trafiła na Catalyst

msd | 16 stycznia 2023
Debiutujące papiery KR11127 zabawią niedługo w obrocie jako samodzielna seria, ponieważ w marcu powinny one zostać zasymilowane z niewiele starszymi obligacjami KRU1127.

Warta 10 mln zł seria pochodzi z grudniowej emisji prospektowej, w której Kruk zobowiązał się płacić WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży przy pięcioletnim okresie spłaty. Te same warunki windykator proponował też w listopadzie, gdy z powodzeniem pozyskał 25 mln zł, podnosząc wówczas marżę z wcześniejszych 3,3 pkt proc.

Póki co, w pierwszej godzinie poniedziałkowej sesji nie handlowano debiutującymi papierami KR11127. Kupujący proponuje za nie 100,07 proc., ale przy całkowicie pustym arkuszu ofert sprzedaży. Bliźniacza seria KRU1127 kwotowana jest zaś na 100,16/100,49 proc. wartości nominalnej (bid/ask). Docelowo obie te serie notowane będą na Catalyst pod wspólną nazwą, ponieważ po 28 lutego dojdzie do ich asymilacji pod wspólnym kodem KRU1127.

Uplasowane w listopadzie i grudniu papiery Kruka o łącznej wartości 35 mln zł, które trafiły do indywidualnych inwestorów, wchodzą w skład obowiązującego do sierpnia programu o wartości do 700 mln zł.

Niezależnie od listopadowo-grudniowej emisji detalicznych, na przełomie grudnia i stycznia Kruk pozyskał też 120 mln zł od inwestorów instytucjonalnych. Zaproponował im WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży na sześć lat (poprzednie emisje do instytucji Kruk plasował z 3,2 pkt proc. marży przy efektywnym tenorze wynoszącym ok. 4,5 roku, a także 3,7 pkt proc. marży przy sześcioletnim okresie spłaty).

Na Catalyst notowanych jest 18 serii długu Kruka o łącznej wartości prawie 1,39 mld zł, przy czym ostatnia emisja dla instytucji jeszcze nie trafiła do obrotu. W tym i kolejnym roku spółkę czekają tylko po dwa stosunkowo nieduże wykupy – łącznie 65 mln zł w 2023 r. i 50 mln zł w 2024 r.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst