sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Grupa Dekpolu miała ok. 80 mln zł zysku netto w 2023 r.

msd | 29 stycznia 2024
Według wstępnych szacunków, zeszłoroczne przychody budowlano-deweloperskiej grupy wzrosły o ponad 12 proc. do 1,56 mld zł, co nie przełożyło się jednak na poprawę wyników operacyjnych. Z drugiej strony, Dekpol pochwalić się mógł najniższym zadłużeniem od wielu lat.

Przy 1,56 mld zł przychodów w 2023 r. Dekopol zanotował spadek skonsolidowanego zysku operacyjnego o 4 proc. r/r do około 115 mln zł. Symbolicznie wzrósł natomiast wynik netto grupy, który sięgnął około 80 mln zł wobec 78,9 mln zł rok wcześniej (+1 proc. r/r).

Szacunki Dekpolu wskazują także na około 4-proc. spadek zysku EBITDA do 130 mln zł w 2023 r. Z kolei wskaźnik długu netto do EBITDA znaleźć się miał na poziomie około 0,4x wobec 0,6x we wrześniu i 0,7x przed rokiem. Oznacza to, że był on na najniższym poziomie od co najmniej dekady.

Na koniec minionego roku portfel zewnętrznych zamówień grupy Dekpolu wart był 1,53 mld zł, w tym do realizacji po dniu bilansowym pozostawało 535 mln zł.

Przed dwoma tygodniami Dekpol informował także o zamiarze osiągnięcia około 400 mln zł przychodów z działalności deweloperskiej w 2024 r. Pochodzić one mają z przekazania klientom około 500 lokali oraz rozpoznania kolejnych przychodów z projektu realizowanego dla inwestora instytucjonalnego. Tegoroczny cel w zakresie sprzedaży mieszkań ustalono zaś na około 650 lokali. 

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Dekpolu i jedna jego podmiotu zależnego, Dekpolu Deweloper. Pochodzące z zeszłorocznych emisji publicznych papiery DEK0626 i DKP0626 (po 5,5 pkt proc. marży) kwotowane są przez sprzedających kolejno na 101,8 oraz 101,69 proc. nominału.

W czerwcu i sierpniu tego roku Dekpol ma do spłaty obligacje warte kolejno 11 oraz 39,2 mln zł. Ponadto, w sierpniu Dekpol Deweloper musi spłacić emisję na 10 mln zł.

Do drugiej połowy kwietnia Dekpol ma możliwość prowadzenia publicznych ofert obligacji na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje